Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La bøndene få ta fri

Å holde på avløsertilskuddet er ikke å nedvurdere norske bønder, slik statsråd Jon Georg Dale påstår.

I sin liberaliseringsiver ønsker landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og resten av regjeringen å fjerne dagens ordning med avløsertilskudd. I stedet for at bøndene selv skal rapportere inn og få tilskuddet etterbetalt, vil regjeringen at hver enkelt bonde får tilskuddet som et husdyrtilskudd.

Et husdyrtilskudd er ikke det samme som et avløsertilskudd til bruk til ferie og fritid. Det vet regjeringen svært godt. Likevel velger regjeringen å skyve byråkrati for bonden og kommunene foran seg i debatten.

For Dale og resten av Høyre og Frp handler det ikke bare om såkalt «forenkling» av jordbrukstilskuddene. Det handler også om å «forenkle» arbeidslivet. I denne sammenhengen vil det bety en svekkelse av avløserringene, arbeidsvilkår, kompetanse, rettigheter og lønninger for avløserne. Det vil også for mange bønder bety en svekkelse av mulighetene til å få tak i kompetente avløsere ved akutt sykdom.

En ting er at man kan være uenige i støttenivå, fordeling av tilskudd og de større linjene i jordbrukspolitikken. Men når næringen selv mener at avløsertilskuddet best sikrer bonden fri med dagens ordning, er det uforståelig at regjeringen vil legge ned ordningen. Regjeringen sier ordningen er komplisert og byråkratisk. I NRK Dagsnytt 18 tirsdag kveld poengterte Bondelagets nestleder Brita Skallerud at bøndene ikke synes den er vanskelig å forstå i det hele tatt. Regjeringen kan ikke skyve bøndene foran seg i denne saken.

Bondeorganisasjonene står heller ikke alene om å være mot forslaget fra regjeringen. I Dagsavisen tirsdag denne uken advarte NHO, LO-forbundet Fellesforbundet og avløserorganisasjonen Norske Landbrukstenester (NLT) mot forslaget. NLT organiserer 5000 årsverk, til sammen over 30.000 ansatte. Organisasjonene mener at endringen vil føre til mer sosial dumping i jordbruket.

Oppsummert

Liberalisering

1 Regjeringens forslag om å fjerne avløsertilskuddet er et ledd i regjeringens liberaliseringspolitikk.

Motstand

2 Forslaget møter motstand fra NHO, LO, Norske Landbrukstenester, i tillegg til bondeorganisasjonene.

Vilkår

3 Gode vilkår, både for arbeider og bonde, er viktig for et godt husdyrhold og god matproduksjon i Norge.

Annonse

Samarbeidet mellom organisasjonene i arbeidslivet har vært en suksess for Norge. Slik har det vært også i jordbruket. At jordbrukets avløsere i stor grad er organisert i avløserringer, har vært og er en fordel for rettigheter og lønninger for avløserne. Denne organiseringen har også gitt bøndene muligheter til å kunne bruke andre og kompetente avløsere ved akutt sykdom.

Hvis problemet i dag er at bøndene ikke godt nok dokumenterer at pengene går til avløsere, så må man heller gjøre noe med dokumentasjonskravet. Det er ingen garanti med regjeringens forslag, at pengene vil gå til ferie og fritid.

Skallerud poengterte i Dagsnytt 18 at økonomien er så stram for mange bønder at pengene fort vil havne i den daglige driften og til å betale regninger, selv om bøndene gjerne ville og burde tatt fri. Å være husdyrbonde betyr at man har ansvar for dyr, som trenger mat, stell og omsorg. Både for bøndene og dyrenes skyld, er dagens ordning best.

Neste artikkel

1 av 4 bedrifter innen mat og drikke varsler oppsigelser og permitteringer