Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krokann-dommen må respekteres

Klima- og miljøministerens avslag på erstatning i rovdyrområder må oppheves. Vidar Helgesen har ikke fulgt opp rettslige føringer.

Sauebønder slipper sine besetninger på beite i samme område i tiår etter tiår. De mister gjerne en prosent eller to av dyrene hver beitesesong.

Normaltapet til Ola Krokann på Oppdal var 13 dyr. Sommeren 2008 mistet han plutselig 55 sauer i utmarka. Det ble påvist at jerv hadde drept sau i området, men Krokann fikk rovdyrerstatning for bare 16 sauer. Naboer som hadde fått påvist jerveskade i egen besetning fikk full erstatning.

Krokann tok staten til retten, og vant i to rettsinstanser i 2013. Frostating lagmannsrett påla statens miljøforvaltning å dempe kravene til dokumentert tap i egen besetning for å yte erstatning for sannsynlig rovdyrskade.

Staten aksepterte lagmannsrettens dom, og har også endret erstatningsforskriften og praksis. Året etter at dommet falt, ga Miljødirektoratet full rovdyrerstatning til 9 sauebrukere ut fra sannsynlighet – selv om det ikke var påvist rovdyrskade i besetningene deres.

Da er det uforståelig at Klima- og miljødepartementet denne uken slår kontra. Departementet har vurdert 49 lignende saker fra før 2013. Også her var rovdyrskade påvist i beiteområdet til klagerne, som led store tap. Likevel nektes de erstatning for mellom 30 og 50 prosent av tapene.

– Det er ikke slik at man automatisk får erstatning for alle tapte dyr ut over normaltapet selv om det er rovvilt i området, kommenterte avtroppende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Det er riktig. Men lagmannsrettens Krokann-dom pålegger forvaltningen å vurdere og begrunne andre tapsårsaker enn rovdyr der det ikke gis erstatning, og der det beviselig er rovdyr i området.

Oppsummert

Sannsynliggjort

1 Ola Krokann mistet mye sau i område der rovdyr drepte sau. Retten tilkjente Krokann full rovdyrerstatning.

I brudd

2 Vidar Helgesen avslår 49 andre erstatningsklager som ligner Krokann-saken. Avslaget må prøves rettslig.

Forklaringskrav

3 Miljøbyråkratiet kan ikke avslå tap i rovdyrdrapsområder uten å sannsynliggjøre en annen tapsårsak.

Annonse

Helgesen skriver nå at departementets behandling har vist at det er et stort behov for mer konkret kunnskap om andre tapsårsaker. Han glemmer å sette "eventuelle" foran tapsårsaker. Det er sannsynlig at andre eksplosive tapsårsaker ikke finnes.

Les også: Sau og Geit-leder: – Føler meg maktesløs og oppgitt

Miljøforvaltningen har lett etter andre tapsårsaker i fire år, uten hell. Det er mulig den fortsatt tror den kan klare å sannsynliggjøre en mystisk tapsårsak som rammer kirurgisk og hardt, akkurat i de beiteområdene der det også er samtidig rovdyrskade. I mellomtiden får forvaltningen erstatte ut fra den ene sannsynlige tapsårsaken som er påvist: Rovdyr.

Bøndenes organisasjoner synes å ha 49 gode saker å ta til retten. Det trollet som forvaltningen tror tar sau i områder med rovdyrskade, må frem i lyset. Der vil det etter all sannsynlighet sprekke, fordi det ikke finnes. Beitenæringenes tap er høyst håndfaste.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet