Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimasinkene i Senterpartiet

De vil ikke ha klimaavgifter på landbruksutslipp, krever billigere drivstoff og vil ikke en gang la myra være i fred. Er Senterpartiet de nye klimasinkene?

Både SV og Venstre rykker ut mot Senterpartiets klimaprofil etter at partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk til angrep på økte avgifter på bensin og diesel. Partiet har blitt en klimasinke, 18 år etter at det skrev seg inn i miljøhistorien ved å gå av i protest mot at Stortinget ville bygge gasskraftverk, påpeker SVs klimatalsmann Lars Haltbrekken, overfor Dagens Næringsliv.

Venstres parlamentariske leder går enda lenger, og hevder Sp er blitt en «populistisk klimaversting under Vedums ledelse- Også lederskribenten i DN er inne på det samme: «Hva skal klimafornektere med Frp når de har Senterpartiet», spør avisen retorisk.

Kan det stemme at Sp, partiet med det grønne kløveret som logo, er blitt klimafornekternes parti? Senterpartiet, som sammen med KrF og Venstre sto igjen som de moralske klimavinnerne i gasskraftsaken i 2000?

Det er ikke riktig å karakterisere partiet som et parti som fornekter menneskeskapte klimaendringer. Sp stiller seg fullt og helt bak konklusjonene i FNs klimapanel. Partiet støtter målet om å redusere utslippene i tråd med Paris-avtalen.

Likevel er det forståelig at det stilles spørsmål ved partiets klimaengasjement. Partiet motsetter seg avgifter på biologiske produksjoner. Ikke en gang et forbud om nydyrking av myr vil partiet ha noe av, selv om det trolig er det billigste klimatiltaket som er tilgjengelig i dag. Myrforbud vil som kjent forhindre utslipp av klimagasser.

Annonse

Partiet er mer offensiv når det gjelder det «grønne skiftet», altså å erstatte fossile energikilder med ulike bioressurser. Sp vil bruke naturressursene i klimaets navn.

Kritikere av Sp kan bemerke at partiet er mot alle klimatiltak som rammer de interessene som står partiet nært, samtidig som partiet er svært positiv til alle initiativ som de samme interessene kan tjene noe på. Inntrykket er dermed at Sp er mer opptatt av sørge for «sine» egne enn av å redde klimaet.

Det er en for lettvint analyse. Det er uklokt å avgiftslegge matproduksjon. Vi trenger den maten vi kan produsere i en tid der nettopp klimaendringene truer verdens matproduksjon. Samtidig som det er klokt å utnytte bioressurser i langt større grad enn vi gjør i dag.

Da er det atskillig vanskeligere å argumentere for billigere bensin og diesel. Det er et standpunkt det smaker populisme av. Hovedmotivet synes å være å plage avgiftsallergikerne i Frp.

Det er i så fall en litt slem strategi som kan slå tilbake på Sp. Dieselkjøret bidrar til inntrykket av Sp som klimasinker, og kan svekke partiets troverdighet i klimaspørsmål. Da blir det også vanskeligere å få gjennomslag for partiets gode klimapolitikk.

Neste artikkel

Nortura: – Alternativet til kjøttproduksjon på ammeku er økt import