Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klarhet, ikke nyhet

Arbeiderpartiet skal fornye sin politikk for arbeid, distrikt og innvandring. Partiet kan komme langt med å klargjøre den de har.

Etter fire år i opposisjon mot tidenes blåeste regjering fikk Ap bare 27,4 prosent oppslutning ved høstens stortingsvalg. Det var et elendig resultat. Særlig fikk partiet hard medfart i stemmeurnene i distriktene.

Partiets fallende oppslutning er del av en europeisk trend der de sosialdemokratiske partiene svekkes. Det er likevel ingen grunn til å resignere. Norge er ikke Europa.

Partirevisjonen i etterkant av valget startet med å fastslå at valgkampstrategien var for dårlig, uten at det fikk konsekvenser for personer eller i organisasjonen. Nå vil partisekretær Kjersti Stenseng istedet fornye Arbeiderpartiets politikk for arbeid, innvandring og distrikter.

I møte med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er Ap svært påpasselig med å fremheve at det er Listhaugs retorikk om "oss" og "dem" det er noe galt med. Det er svært vanskelig å få tak på om Ap egentlig vil liberalisere innvandrings- og asylpolitikken der den utøves, nemlig på grensen og i passkontrollen.

I arbeidspolitikken slites partiet mellom en EØS-skeptisk venstrefløy og en høyrefløy som fortsatt står på Gro Harlem Brundtlands EU-positivisme. Jo flere rettssaker som arbeidstakerinteressene taper, jo verre blir det for sistnevnte partifløy å unngå full konfrontasjon. På siste landsmøte holdt det hardt.

Oppsummert

Revisjon

1 Arbeiderpartiet gransker seg selv etter valget. Det er det grunn til.

Fornyelse

2 Partiet varsler ny politikk på områder partiet har mistet eierskap til.

Avklaring

3 Velgerne sliter med å forstå hvor partiet står. De trenger først og fremst avklaring.

Annonse

Når det gjelder distriktspolitikken, har partiet beveget seg fra å snakke om behovet for kommunereform og til å avlyse all tvang i kommunereformen. Det har provosert partipolitikere som har stått i lokale sammenslåingsprosesser. Det er vanskelig å se at dette hjalp partiet i valgkampen i høst. Det er også vanskelig å se at partiet kan endre syn på kommunetvang igjen.

Samtidig advarer Oslo Ap mot at partiet skaal gå Senterpartiet i næringen. Urbaniseringen må tas på alvor, sier lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Klassekampen.

Som største parti, med tilsvarende mange velgere å tape, har Arbeiderpartiet aldri vært redd for å ty til kompromisser i vanskelige saker. Men kompromisser behøver ikke være uklare.

Arbeiderpartiet hadde knapt eierskap i noen valgkampsaker i år. Det kan partiet få gjort noe med før valget om to år. Det er ikke sikkert ny kurs er løsningen, eller behovet. Hvis partiet klargjør hvor partiet står, kan det være at velgerne liker plasseringen. Uklarhet vinner ikke valg, enten den er ny eller gammel.

Neste artikkel

Advarer mot EØS-debatt på feil premisser