Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kirkene må reddes

Norske kirker råtner. Uerstattelige kulturminner kan gå tapt. Regjeringen må sette inn strakstiltak.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har rett i at den nyeste tilstandsrapporten for landets kirkebygg er "skremmende lesning". Kulturministeren møtte i Dagsnytt 18 i NRK, etter at Nationen mandag brakte nyheten om at 752 av landets kirkebygg har fukt- og råteskader. Rapporteringen om forfallet ved norske kirker har vært skremmende lesning i altfor lang tid. I 2011 advarte Riksrevisjonen, og understreket at kirkebyggene våre er så viktige for norsk kulturarv at staten må ta et særlig ansvar for å følge opp at byggene blir tilstrekkelig vedlikeholdt og sikret.

Dette ansvaret har staten åpenbart ikke tatt. Kommunene sitter med det økonomiske ansvaret for vedlikehold og sikring av mange av de viktigste gamle byggene Norge har. Flere mindre kommuner har ansvaret for flere gamle, fine kirker – en viktig del av den nasjonale kulturarven. Dette er en økonomisk bør som det er urimelig at kommunene skal bære alene. Staten må sette inn strakstiltak. Det blir ekstremt dyrt å spare penger på vedlikehold av historiske bygninger. Dess lenger forfallet får rå, dess mer omfattende blir reparasjonene – og dyrere. Faren for tap av uerstattelige kulturminner er overhengende.

Annonse

Kulturminister Grande viser til at det skal utarbeides en ny lov om tros- og livssynssamfunn. "Da må vi også ha løsninger på disse spørsmålene", sa hun, og lovet at arbeidet med det nye lovverket skal sikre "en langsiktig finansiering på plass." Det er vel og bra med langsiktig finansiering, men kirkene råtner nå. Arbeidet med nytt lovverk må ikke stå i veien for å sette i gang strakstiltak for å sikre uerstattelige kulturminner. Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) har utarbeidet tilstandsrapporten og vil sikkert – sammen med kommunene – være behjelpelige med råd om hvor strakstiltakene bør settes inn først.

Det haster som sagt med tiltak. Tilstandsrapporten vitner om at det står dårlig til med yttertak, tårn og yttervegger. Dermed går det raskt ut over kirkene innvendig om ikke kirkene sikres. Ifølge beregninger fra Meteorologisk institutt, vil råtefaren øke betydelig de nærmeste åra på grunn av mer nedbør. Kirkene må settes i stand for å tåle klimaendringer.

Et noe underlig argument som Trine Skei Grande brukte i Dagsnytt 18 tirsdag, var at mange av de gamle kirkebyggene er "så utilgjengelige at folk ikke har noe eierforhold til dem". Statsråden bør nok regne med at mange har et forhold til bevaringen av norsk kulturarv selv om de ikke besøker en middelalderkirke jevnlig. Uansett er det en viktig del av statsrådens ansvarsområde å trygge våre historiske bygninger, våre felles kulturminner – uavhengig av hvem som måtte ha et "eierforhold" til det enkelte bygg.

Oppsummert

Halvparten av kirkene råtner

1 Tilstandsrapporten for norske kirkebygg viser at 752 av Norges 1633 kirkebygg har fukt- og råteskader.

Uerstattelige tap

2 Det er de eldste kirkene som er mest sårbare og forfallet kan føre til uerstattelige tap av kulturminner.

Ny lov

3 Kulturminister Trine Skei Grande mener tilstandsrapporten er "skremmende lesning", men lover ingen tiltak. Hun viser til at regjeringa skal utarbeide en ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Neste artikkel

NHO Service og Handel ut mot anbudspraksis