Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

"Judaspenger" til forskning

Trenger vi to utredninger om ulvens opprinnelse? Dessverre er svaret ja. Det er regjeringens skyld.

Etter en årrekke
Etter en årrekke

Regjeringen ønsker å støtte kommuner som rammes av den norske ulvebestanden med 20 millioner kroner i «avbøtende tiltak». Ordførerne i Trysil og Elverum har et annet navn på pengene: Judaspenger.

Etter en årrekke med uttalt arbeid for økt tilit i rovdyrforvaltningen ønsker ordførerne i ulveland forske på hvor den norske ulvens gener kommer fra.

Det vil ordførerne altså gjøre selv om regjeringen allerede skal starte opp et forskningsprosjekt som skal ta for seg det samme spørsmålet.

Regjeringen fikk i fjor i oppdrag fra Stortinget å utrede den genetiske opprinnelsen til den norske ulvebestanden. 13 måneder etter at han fikk oppdraget, har miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) sendt det videre til tre amerikanske forskere.

Ordførernes skepsis gjelder ikke nødvendigvis forskerne, men oppdragsgiveren. Det er forstemmende at rovdyrforvaltningen har satt seg i en slik tillitskrise.

Det blir ikke forstått at villsvinet, som utvilsomt har levd naturlig i Norge, skal være svartelistet, mens en genetisk diskutabel ulvestamme, som attpåtil er del av en global stamme som teller hundretusener av ulv, skal være fredet vilt. En genetisk avklaring som alle parter kan samles om, vil øke forståelsen.

Oppsummert

Skepsis koster

1 Ulvekommunene vil bruke Vidar Helgesens ulvetilskudd til å etterprøve Helgesen.

Parallelle univers

2 Det er en avgrunn mellom skrivebord og skolevei i ulvepolitikken.

Feil medisin

3 Regjeringen er pålagt å gjenreise tillit. Kvotekutt river den ned.

Annonse

Formålet med ulveforliket var nettopp å gjenreise tilliten til forvaltningen. Det stikk motsatte har skjedd. Det må regjeringen ta ansvar for.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet sier det er synd at kommunene ikke har tillit til Miljødirektoratet. Det har statssekretæren helt rett i. Men det som mangler fra myndighetenes side, er å ta konsekvensen av det, og legge om kursen. Det er ikke norske kommuners ansvar at tilliten til miljøforvaltningen er tynnslitt. Det er regjeringens ansvar. Det vedtok Stortinget i fjor.

Det er verken nødvendig eller ønskelig å la kommunene i ulvesonen diktere norsk rovdyrpolitikk. Men kommunene må kunne kjenne seg igjen i samme virkelighet. Det er dette premisset som svikter når miljøstatsråden nekter å møte ulvedemonstranter i Oslos gater av sikkerhetshensyn, samtidig som småbarnsforeldre i Trysil må sende barna på skoleveien mellom ferske ulvespor.

Naturforvaltningen trenger respekt og anerkjennelse hos folk som lever i og med naturen, dag og i fremtiden. For å nå det målet, er det viktigere for regjeringen å gjenreise tilliten hos kommunene, enn det er å kutte jaktkvoter som - ifølge forskningen - ikke truer ulvebestandens overlevelse.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet