Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jarlsberg er ikke bare Jarlsberg

Norske jordbruksvarer har mange konkurransefordeler ved eksport. Tine har ikke benyttet seg av noen av dem.

I 2020 er det slutt på eksporten av norsk jarlsbergost, som mange har betegnet som den største og viktigste norske eksportsuksessen fra norsk jordbruk. Årsaken er WTOs avgjørelse om å fjerne eksportsubsidier av jordbruksprodukter, som er et nødvendig tiltak for å hindre at rike land dumper sine overskuddsvarer i fattigere markeder.

I Norge har jordbruksinteressene tidligere forsvart eksportstøtten med at jarlsbergosten ikke er en billigprodusert volumost, men derimot et mer høykvalitetsprodukt som ikke konkurrerer ut lokale bønder eller lokal produksjon i andre land. Siden eksporten av jarlsbergost startet opp på 1960-tallet har Tine hatt mange muligheter til å bygge merkevaren Jarlsberg på fortrinnene norsk jordbruk har, og som kunne gjort det mulig å fremdeles eksportere jarlsbergost til et betalingsvillig marked internasjonalt.

I stedet har Tine bestemt at det ikke er mulig å fortsette med jarlsbergeksport uten eksportstøtte.

Tidligere i vinter leverte Innovasjon Norge, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, flere delrapporter der de hadde sett på eksportmulighetene for norske jordbruksvarer. En av hovedkonklusjonene er at, selv om norske jordbruksvarer har en konkurranseulempe med høyere pris, så finnes det muligheter i nisjeeksport og såkalt high-end-markeder. Og det er strengt tatt her Tines jarlsbergost burde og kunne vært, om ikke Tine selv hadde nølt med å markedsføre jarlsbergosten på fordelene i norsk melkeproduksjon.

En slik markedsføring har Tine selv gjort vanskelig ved å produsere Jarlsberg i USA og Irland, fra melkeproduksjon som generelt har langt høyere antibiotikabruk enn i Norge. Årlig produserer Tine rundt 5500 tonn jarlsbergost i USA, ved et meieri selskapet kjøpte opp i 2012. Siden 2006 har det irske meierisamvirket Dairygold produsert jarlsbergost på lisens fra Tine, med en årlig produksjon på rundt 2500 tonn.

Oppsummert

Ost er ost

1 Tine flagger ut produksjonen av Jarlsberg for det internasjonale markedet.

Merkevaren

2 Paradoksalt nok kan et ønske om å styrke seg i det internasjonale markedet føre til at merkevaren Jarlsberg utvannes i Norge.

Verdens beste

3 Ved å fase ut eksporten av Jarlsberg, svekker Tine norsk jordbruks muligheter til å bygge opp konkurransefordeler på det norsk jordbruk er best på.

Annonse

«Kanskje verdens beste melk» som det heter i reklamen fra Tine er altså ikke god nok til å møte et prissensitivt internasjonalt marked. Og det er denne problemstillingen journalist og forfatter Hilde Charlotte Solheim borrer i når hun mener Tine selv ødelegger merkevaren Jarlsberg.

Etter planen skal Tine bygge et eget meieri rett ved siden av Dairygold i Cork i Irland. I seg selv reiser det noen prinsipielle problemstillinger når det norske bondeeide samvirket etablerer seg i utlandet, og trolig må investere hundrevis av millioner kroner i et nytt meieri i Irland. Man kan også se for seg at dagligvarekjedene, som har store tollfrikvoter for importert ost, på sikt kan importerte irskprodusert Jarlsberg til Norge.

Til syvende og sist må Tines eiere spørre seg hva norske bønders merkevarer er best tjent med.

Neste artikkel

Ekte geitost fra Tine vant ærespris under internasjonal matkonkurranse