Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke nok å snakke om fiskehelse, det må handles også

Fiskeriminister Per Sandberg varsler strengere krav til havbruksnæringa når det gjelder fiskehelse. Ministeren må gjøre ord til handling.

Fiskehelsa i norske laksemerder står til stryk. Det kommer fram i fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet. 53 millioner laks går tapt, i hovedsak som følge av skade og sykdom, og i noen grad som følge av rømming. 13 prosent av laksen og 16 prosent av regnbueørreten dør i merdene.

I tillegg påfører havbruksnæringen betydelige miljøproblemer i fjordene den opererer i. Lakselus i merdene rammer også villaks. I enkelte elver på Vestlandet tok lakselusa knekken på 80 prosent av smolten. Som om dette ikke er nok, truer omfattende rømninger fra laksemerdene de stedegne genene til de unike laksestammene i norske vassdrag.

Lakselusa er også hovedårsaken til den dårlige fiskehelsa i merdene. Fordi oppdrettslaksen langt på vei har blitt immun mot kjemisk og medisinsk behandling, blir den nå børstet og spylt. Et stort antall laks blir skadet eller dør av den røffe behandlingen.

Det framstår klart at den høye dødeligheten, og de negative effektene virksomheten har for villaksen, ikke er bærekraftig. Det nasjonale målet for havbruksnæringen er at den skal fortsette å vokse. Skal det kunne gjennomføres, må det være en forutsetning at fiskevelferden og miljøkonsekvensene kommer under kontroll.

I et intervju med Nationen varsler fiskeriminister Per Sandberg hardere lut overfor næringa. Det skal bli bedre overvåking av rømt fisk i elvene, og næringa må selv fiske ut rømt fisk i elver med høyt innslag av rømt fisk. Sandberg vil også stille tøffere krav til fiskehelsa, uten at han konkretiserer tiltakene nærmere.

Oppsummert

Laksedød

1 Fiskehelsa i oppdrettsindustrien er under enhver kritikk, 13 prosent av laksen og 16 prosent av regnbueørreten dør i merdene.

Miljøproblemer

2 Havbruksnæringa skaper også store miljøproblemer i fjordene den opererer i, og truer villaksstammene i flere vassdrag.

Handling

3 Fiskeriminister Per Sandberg viser vilje til å rydde opp, men må handle for å lykkes.

Annonse

Det er prisverdig at fiskeriministeren er opptatt av å rydde opp i norsk havbruk. Problemet er bare at skiftende ministre fra skiftende partier har sagt seg opptatt av akkurat det samme, uten at det har gitt synlige resultater. Rett nok har næringa fått bukt med den omfattende antibiotikabruken, men samtidig har det oppstått nye alvorlige helse- og miljøproblemer både i og utenfor oppdrettsanleggene.

Havbruksnæringen er en viktig eksportindustri, og produserer store mengder sunn mat. Men skal den ha en løfterik framtid, må produksjonen være bærekraftig. Myndighetene må sette klare krav til virksomheten. Flere tiltak er allerede innført, slik som det såkalte trafikklyssystemet, der produksjonen i røde soner skal reduseres. Men da systemet ble satt i kraft i fjor, ble det bestemt at produksjonskapasiteten de to røde sonene på Vestlandet likevel ikke skulle reduseres.

Det er liten vits i å innføre sanksjoner som ikke blir brukt. Her må Sandberg vise seg som en handlingens mann, om han skal stå til troende.

Neste artikkel

Tilbyr bønder gratis veterinærhjelp under koronakrisen