Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helleland må lytte til NHO og LO

Det er ingen god idé å åpne for mer søndagshandling. Hensyn til arbeidstakere og distriktsbutikken må veie tyngst.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland oppfordret til en «mer balansert debatt» om søndagsåpne butikker, da hun mottok rapporten «På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringa» tidligere i desember.

Hun mener, ifølge NTB, at debatten har vært «tilspisset og opphetet», og at den offentlige samtalen har vært preget av «veldig sterke oppfatninger», og «enten et ja eller nei til søndagsåpent».

Med formaningen om en «mer balansert debatt» mener nok Helleland at kritikerne av søndagsåpent må finne seg i at det blir åpnet litt for søndagshandel.

Det Helleland selvsagt vet, men som hun prøver å gjemme vekk i et tilsynelatende pragmatisk ønske, er at prinsippene uansett er de samme. Littegranne liberalisering er liberalisering.

Det er mange grunner til at vi ikke bør slippe opp for mer søndagshandel. For det første vil det legge ytterligere press på de som arbeider i butikkene, og som allerede er lavtlønte, om å jobbe på søndager. Et flertall i utvalget ønsker å øke arealgrensen til hvilke butikker som kan holde søndagsåpent til 150 kvadratmeter. I tillegg ønsker flertallet en kraftig økning i hvilke butikker som kan holde åpent på søndager. Faghandler og «andre butikker» som er under 150 kvadratmeter kan holde åpent mellom 13 og 19 på søndager.

Et mindretall av flertallet vil sågar at alle butikker under 200 kvadratmeter skal kunne holde åpent på søndager.

Oppsummert

Søndagshandel

1 Regjeringspartiene ønsker å liberalisere regelverket for søndagshandel.

Flertall for liberalisering

2 Et regjeringsoppnevnt utvalg leverte en rapport 14. desember. Flertallet går inn for at flere butikker kan holde åpent.

Men ikke på Stortinget

3 Det er flertall på Stortinget for et Ap-forslag som går imot liberalisering av søndagshandel

Annonse

Bakgrunnen for liberaliseringen er «likere konkurransevilkår». Men det gir ikke nødvendigvis likere konkurranse dersom mindre butikker vil føle seg forpliktet til å holde åpent på søndager – uavhengig av omsetning og utgifter – når naboen har det. Det er verdt å merke seg at organisasjonene LO, Virke og NHO sammen mener at dagens regelverk i stor grad må videreføres.

Et perspektiv som ikke må mistes, er konsekvensen en liberalisering av søndagshandelen vil ha for distriktsbutikker, og spesielt de mindre og familiedrevne butikkene. Selv en åpning for søndagshandel som utvalgsflertallet legger opp til, vil gjøre det enda enklere for de store billigkjedene å tilpasse sine butikker til nytt regelverk.

Hvor sannsynlig det er at flertallets forslag vinner gjennom, er usikkert. Bare vel en uke før rapporten ble overlevert regjeringen, fremmet fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et forslag om å legge dagens lovverk til grunn. Sp, SV og KrF har varslet at de vil støtte forslaget.

Det betyr at det ikke er flertall for en liberalisering av dagens regelverk. Det må statsråd Helleland og regjeringen ta innover seg.

Neste artikkel

Trump: – Parisavtalen fungerer tydeligvis ikke så bra for Frankrike