Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grensehandel høy på sukker

Grensehandelen øker, godt hjulpet av en sukkeravgift uten noen helsemessig begrunnelse.

Grensehandelen har økt med 4 prosent til over 15 milliarder kroner siden andre kvartal 2017, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Antallet dagsturer til utlandet gikk opp 11 prosent i løpet av samme periode, fra 7,8 til 8,7 millioner kroner.

Handelslekkasjen representerer en stor utfordring for både norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri, og dermed også for norsk økonomi og sysselsetting som sådan. Norsk næringsmiddelindustri er landets aller største fastlandsindustri. Om lag 20 prosent av alle industriansatte jobber nettopp i denne industrien.

Det er flere årsaker til at mange nordmenn reiser utenlands for å handle. Tollvernet, som skal beskytte den norske produksjonen av utvalgte landbruksvarer, høye avgifter på tobakk og alkohol, samt svakere svensk krone har ført til en jevn strøm av handlelystne nordmenn over svenskegrensa.

Både tollvernet og avgiftene på røyk og sprit er godt politisk begrunnet. Tollvernet er en bærebjelke i landbrukspolitikken. Avgiftsnivået på alkohol understøtter en restriktiv ruspolitikk. Det samme gjelder tobakksavgiftene, å få ned antallet røykere er et svært effektivt folkehelsetiltak.

Hensynet til norsk landbruk og til nordmenns helse har lagt grunnlaget for en vedvarende høy grensehandel. Det har vært en kalkulert kostnad ved å føre en selvstendig og aktiv politikk på disse områdene.

Annonse

Under budsjettforhandlingene i fjor høst satte imidlertid Høyre, Frp, Venstre og KrF opp sukkeravgiften med 83 prosent, og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer opp med 42,3 prosent. Avgiftsøkningene hadde ingen helsemessig begrunnelse. Avgiftene ble økt for å saldere budsjettet. På den måten økte statens inntekter med to milliarder kroner, penger partiene trengte for å finansiere budsjettforliket.

Avgiftsøkningene har gitt umiddelbar effekt. Nå hamstrer nordmenn brus og godteri langs hele svenskegrensen. Brusprodusentene anslår at grensehandelen med brus har økt med mellom 30 og 40 prosent. De store kjøpemaskinene i Svinesund og Strømstad planlegger å doble handelskapasiteten.

Oppsummert

Grensehandel

1 Grensehandelen har økt med 4 prosent siden andre kvartel 2017, antallet dagsturer over grensen har økt fra 7,8 til 8,7 millioner turer.

Sukkerhøy

2 De borgerlige partiene har sørget før å øke grensehandelen ved å sette opp sukkeravgiften med over 80 prosent.

Næringsuvennlig

3 Avgiftshoppet er en trussel mot landets største fastlandsindustri, og er en fare for norsk sysselsetting og økonomi.

Direktør Harald J. Andersen i Virke Handel frykter at den økte grensehandelen får alvorlige konsekvenser for norske arbeidsplasser og skatteinntekter. «Resultatet av avgiftshoppet er ikke bedre folkehelse, men mer storinnkjøp av sukkervarer fra utlandet. Det er en usedvanlig dårlig idé å stimulere til hamstring av godteri i Sverige og samtidig sende både arbeidsplasser og skattekroner til nabolandet», sier han til NTB.

Det er uforståelig at partier som omtaler seg som næringsvennlige partier ikke er mer opptatt av å gi næringsmiddelindustrien gode og forutsigbare vilkår.

Neste artikkel

Krig, fred og snø