Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gledelige signaler

Næringspartiene H og Frp må reise seg fra knefallet for Venstre, og droppe forslaget om næringsforbud for pels.

Martnaspels: Fortsatt lov, bare utlendinger har produsert. Foto: Mariann Tvete
Martnaspels: Fortsatt lov, bare utlendinger har produsert. Foto: Mariann Tvete

Ett år etter at Stortinget vedtok videreføring av pelsnæringen, ble næringen dødsdømt av H, Frp og Venstre. Det skjedde under bordet ved forhandlingene om regjeringsplattform på Jeløya i vinter. Dødsdommen kan og bør oppheves.

Et pelsdyrforbud inngått bak lukkede dører, som går mot Stortingets klare mål og vilje, vil ikke bare bryte med det viktige prinsippet om åpenhet og en reell offentlig debatt, skriver tidligere sivilombudsmann og grunnlovsekspert Arne Fliflet.

Det vil også være i strid med Stortingets vedtak om forutsigbarhet for næringen, skriver Fliflet i en betenkning. Han mener Jeløya-vedtaket om pels ikke kan gjennomføres i denne stortingsperioden, men må underlegges åpen og grundig behandling i neste periode.

Bondelagets leder varsler betimelig at kampen for pelsnæringen fortsetter. NHO burde være en naturlig alliert i den kampen. Ikke bare for bøndene, men for øvrig norsk næringsliv er det et fundamentalt problem at presumptivt oppegående politikere vedtar næringsforbud.

Annonse

For norsk dyrehold er det et ytterligere problem ved pels-vedtaket. Fiendene av norsk dyrehold starter nå angrepene på svineholdet. Det er en kjennsgjerning at det er lengre mellom Mattilsynets pålegg etter pelstilsyn, enn etter svinetilskyn. Det vet også de dyrevernkreftene som ikke vil ha et bedre dyrehold, men legge ned alt dyrehold.

Det er bred oppslutning om norsk dyrehold på Stortinget. Da må stortingsflertallet også sterkt betenke den farlige dominoeffekten som oppstår når enkeltproduksjoner i landbrukssektoren forbys.

Landbruksministeren har kalt pelsforbudet Frps største tap i den nye regjeringsplattformen. Erna Solbergs halvhjertede forsvar for pelsforbudet er et statministerforsvar for regjeringskollegiets kompromiss. Ikke en partileders argumentasjon på vegne av et næringsparti.

Det er to år siden Høyres ledelse ga Venstre en seier i form av støtte til 10 prosent skogvern, uten at Høyres stortingsgruppe var orientert. I vinter føyde statsministeren Venstre i pelssaken, med tilsvarende svak forankring i Stortinget. Dette kan ikke gagne næringspartiet Høyre.

Det er pinlig at Arne Fliflet må minne om at også pelsprodusentene er vernet av Grunnlovens krav til at arbeidsdyktige nordmenn skal kunne tjene til livets opphold gjennom arbeid eller næring. Å forby produksjon hos bønder som har investert og satset med bakgrunn i fjorårets pels-positive vedtak fra de blåblå, er ikke redelig næringspolitikk.

Vi forstår ikke at H og Frp kan være bekjent av å ramme norske næringsutøvere og verdiskapere på en så tarvelig måte som det Venstre fikk dem med på.

Oppsummert

Snudde

1 H og Frp ga pelsnæringen grunn til å satse. Så forbød de pels.

Samlet sak

2 Næringslivets Hovedorganisasjon bør støtte bøndenes kamp mot ad hoc-vedtatte næringsforbud.

Næringsparti-renommé

3 Juss, moral og næringshensyn tilsier at H og Frp bør trekke pelsforbudet.

Neste artikkel

Sverige tillater minkavl igjen