Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frekk finte fra Solberg

Statsminister Erna Solberg beskylder de rødgrønne for å ha lite fantasi og mye penger. Det er en original kritikk etter selv å ha satt rekord i oljepengebruk.

Den rødgrønne regjeringen var idéløse, politiske late og svarte på alle problemer mer «mer penger», hevdet statsminister Erna Solberg da hun talte til Høyres sentralstyremøte mandag.

Kritikken framstår nokså spesiell, all den tid Erna Solbergs egen regjering økte oljepengebruken med over 100 milliarder kroner i løpet av sin første fireårsperiode. Anvendelsen av oljepengene var heller ikke utpreget fantasifull for en Høyre-ledet regjering – da det aller meste gikk til å senke skattene.

En må derfor anta at Solberg ikke bare tenker på antall kroner og ører som bevilges over statsbudsjettet, men hvordan pengene brukes. Solberg mener tilsynelatende at borgerligere politikere får mer utav kronene som brukes over offentlige budsjetter.

Solberg trakk fram i talen at denne regjeringen har modernisert offentlig sektor, som blant annet politireformen og opprettelsen av selskapet Nye veier. Hun advarte mot å reversere reformene regjeringen har satt i gang, og omtalte den rødgrønne perioden som en periode med reform- og idétørke.

Annonse

Politikk og retorikk hører sammen, men i denne talen synes retorikken å ta litt for mye overhånd. De rødgrønnes pengebruk var uforsvarlig, mens Solbergs enda mer ekspansive pengebruk var uttrykk for nytekning. Beviset for dette var regjeringens mange reformer.

Da er det verd å minnes at politireformen er sterkt kritisert, ikke bare politisk, men også politifaglig. At regjeringen valgte å kalle reformen for en nærpolitireform, viser bare at frekkhet ikke er noe fremmed virkemiddel på borgerlig side.

Oppsummert

Politisk latskap

1 Statsminister Erna Solberg beskylder den rødgrønne regjeringen for politisk latskap, der mer penger var svaret på alt.

100 milliarder

2 Dette kommer altså fra en regjeringssjef som selv har økt oljepengebruken med over 100 milliarder kroner.

Retorikk

3 Solbergs påstander om rødgrønn fantasiløshet og latskap kan like gjerne rettes mot henne selv.

En annen reform som Solberg formodentlig mener er både framtidsrettet og moderne, er regionreformen. Å slå sammen Troms og Finnmark med tvang er definitivt nytenkende, men hvordan en ny region som i areal er på størrelse av Belgia og Nederland skal være mer effektiv og hensiktsmessig er fortsatt ubesvart.

Solberg sikter seg åpenbart inn mot en ny valgkamp. Da handler det nettopp om å elendighetsbeskrive motstandernes politiske løsninger og samtidig løfte fram sine egne som mer eller mindre geniale. Men å kritisere de rødgrønne for å gjøre noe hun selv har gjort desto mer av, framstår som urimelig.

Når statsministeren først beskylder opposisjonen for politisk latskap, burde hun anstrengt seg mer for å finne en bedre argumentasjon. Kritikken om fantasiløshet og latskap kan like gjerne rettes mot henne selv.

Neste artikkel

Regjeringsplattformen sikrer mer sentralisering