Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Følgeskaden av norsk ulvepolitikk

De siste ukene har vi vært vitne til nye tragedier for sauebøndene i Hedmark. Det vitner om en rovdyrpolitikk som ikke virker.

Sauebøndene i Hedmark har opplevd store tap på grunn av ulveangrep. Denne sauen ble tatt av ulv på Hadeland i fjor. Foto: Mariann Tvete
Sauebøndene i Hedmark har opplevd store tap på grunn av ulveangrep. Denne sauen ble tatt av ulv på Hadeland i fjor. Foto: Mariann Tvete

Over 110 sauer og lam er de siste ukene tatt av ulveherjingene i Hedmark. I kommunene Tynset, Rendal og Tolga har det i ukevis blir jaktet på det som kan være to ulver, men jakten har i skrivende stund vært resultatløs.

I fjor var det Gudbrandsdalen og Hadeland i Oppland, og Hurdal i Akershus. I år ser det ut til at det er bøndene i Hedmark som blir hardest rammet, i alle fall foreløpig. Men beitesesongen er bare så vidt i gang.

For sauene og lammene som blir tatt, er det ofte store lidelser. Også for bøndene som eier dyrene smerter det å finne dyr som fremdeles så vidt er i live, selv med store skader. Så ille er det at det er opprettet kriseberedskap for bøndene. Å vite at dyrene du har gående ute og nyttiggjør seg av norske ressurser, innenfor beiteprioriterte områder, når som helst kan bli drept av en ulv, sliter på bøndene.

Oppsummert

Tap

1 Sauebøndene i Nord-Østerdalen har allerede hatt store tap til ulv.

Må tas

2 Ulven eller ulvene som herjer i Hedmark og Sør-Trøndelag må tas.

For store tap

3 Vi kan ikke ha store angrep av ulv på sauer i beiteprioriterte områder.

Annonse

Åtte ordførere har invitert klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Nord-Østerdalen. Til Nationen torsdag sier Elvestuen at det er et "praktisk spørsmål" og at han ikke kan svare på når det blir mulig.

Elvestuen er ansvarlig statsråd for rovdyr. Han var nylig på besøk i Letjennareviret, der han også benyttet sjansen til å kose med ulvehvalpen Balder. Elvestuen må nå kjenne sin besøkelsestid. Som ansvarlig for en politikk som har gjort det vanskelig å drive med matproduksjon i visse strøk av landet, må han også vise sympati og omsorg for dem som blir råket av statens politikk.

At det kan jaktes etter ulv i flere uker før den blir tatt, viser hvor vanskelig det er å skyte ulv på sommeren. Derfor burde vårens jakt fått lov til å gå til 1. mai, og ikke bli avsluttet 1. april.

Det er svært viktig at det raskt blir gitt fellingstillatelse når det er rovdyr på ferde. Sent torsdag kveld ble det gitt tillatelse til å felle ulv i Røros og Holtålen etter funn av drepte lam, men det var først etter at Fylkesmannen først hadde sagt nei til fellingstillatelse. Begrunnelsen som ble gitt er at om det var ulv som hadde tatt lammene, skulle det først tas DNA.

De ansvarlige politikere viser til Norges forpliktelser for ulvestammen. Da virker det som at tapene og smerten staten påfører sauebøndene, den styrte avviklingen av beitenæringen i rovdyrprioriterte områdene, og de store tapene vi så i fjor og til nå i sommer, bare er ordinære biffekter av vedtatt politikk, noe vi bare må leve med.

I beiteprioriterte områder skal beitedyrene prioriteres. Da må det føres en uttakspolitikk som gjør at vi ikke igjen og igjen kommer dit at hundrevis av sauer på et lite område blir drept av ulv.

Neste artikkel

To ulver felt i Rendalen - åtte dyr igjen på kvoten