Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU får det Italia det fortjener

Populister vant valget i Italia på EU-kritikk og innvandringsmotstand. Ingen av delene bør komme overraskende på EU.

Italiensk politikk har aldri vært forutsigbar. Men søndagens valgskred for populistiske partier kunne langt på vei forutsees. De økonomiske problemene i landet, kombinert med massiv tilstrømming av flyktninger over Middelhavet, ga protestbevegelsene vind i seilene.

Før fintellingen av søndagens valg var over, var det klart at over halvparten av italienerne stemte på partier som omtales som populistiske, slik som Femstjernersbevegelsen, Lega og Italias brødre. Den kuriøse Femstjernersbevegelsen ble det største enkeltpartiet med nærmere 32 prosents oppslutning. Bevegelsen, som har vokst fram under ledelse av komikeren Beppe Grillo, er mer en protestbevegelse enn et tradisjonelt politisk parti.

Lega, valgets andre store vinner med om lag 18 prosent oppslutning, er et populistisk høyreparti preget av sterk innvandringsskepsis. Sammen med Brødre av Italia, som har røtter i fascismen, og Silvio Berlusconis Forza Italia, utgjør Lega en høyreallianse som til sammen oppnådde om lag 37 prosent av stemmene. Sentrum/venstre-alliansen, som i dag styrer Italia, gikk på et veritabelt nederlag med om lag 20 prosent av stemmene.

Ingen av alliansene har flertall. Den som vil gripe makten i Italia etter valget, må gjøre det i forståelse med den uforutsigbare Femstjernersbevegelsen. Bevegelsen ønsker i utgangspunktet ikke å samarbeide med noen av de etablerte partiene, men har likevel markert seg som et EU-skeptisk parti. De fleste analytikere ser ut til helle mot at det sannsynligvis vil være høyrealliansen som danner regjering, i en eller annen form for samarbeid med Femstjernersbevegelsen. I så fall kan høyrenasjonalisten i Lega, Matteo Salvini, bli landets nye statsminister.

Oppsummert

Valg

1 Populistene i den uforutsigbare Femstjernersbevegelsen vant valget i Italia.

Høyre

2 Høyrealliansen er ventet å danne regjering, dersom den kommer til enighet med Femstjernersbevegelsen.

EU sviktet

3 EU kan ikke bli overrasket om ytterliggående høyrepartier kommer til makten, etter å ha sviktet Italia i flyktningkrisen.

Annonse

Valget, med en mulig ytterliggående statsminister som resultat, bør bekymre EU. Men unionen kan ikke være overrasket over omveltningene i italiensk politikk. Italia sliter fortsatt med etterdønningene etter Eurokrisen, med en arbeidsledighet på 11 prosent. På toppen av dette kommer flyktningkrisen. Italia har tatt imot over 600.000 mennesker siden 2014. Hittil i år har over 5000 flyktninger krysset Middelhavet.

Flyktningkrisen er et europeisk problem, men EU har i altfor liten grad avlastet de landene som – i kraft av sin beliggenhet – har blitt truffet av flyktningbølgen. Da må EU ta sin del av ansvaret for at de partiene i Sentrums/Venstre-alliansen som har argumentert med at flyktningspørsmålet må løses i samarbeid med Europa, har gått på et saftig nederlag i valget.

En sier at folk får de politikerne de fortjener. I dette tilfellet er det EU som ser ut til å få et regime Italia som fortjent.

Neste artikkel

Vedum har fått forsikringer fra EU om at Norge ikke blir glemt i USA-forhandlinger