Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et skogeventyr er over

Norske Skog melder oppbud. Dermed er 55 års industrieventyr, startet av norske skog­eiere, historie. Hvem som tar over papirfabrikkene på Skogn og i Halden er helt i det blå.

Så kom børsmeldingen alle ventet på. Norske Skogindustrier ASA melder oppbud. En lang høst med intense forsøk på å redde selskapet lykkes ikke. Storaksjonær og styreleder Christen Sveaas må konstatere at bestrebelsene for å refinansiere det gjeldstyngede industrikonsernet ikke førte fram. Selskapets største sikrede långiver, hedgefondet Oceanwood Capital, blokkerte for en omforent refinansiering.

Driften ved selskapets sju papirfabrikker vil fortsette som normalt inntil videre, inkludert de lønnsomme fabrikkene i Skogn og i Halden. Nå vil selskapets operative virksomhet, altså papirfabrikkene, legges ut på auksjon. Hvem som til sjuende og sist vil overta fabrikkene, er helt i det blå. Ifølge Dagens Næringsliv er det identifisert rundt 100 potensielle kjøpere i det kommende konkurssalget.

En av disse er formodentlig Kjell Inge Røkkes Aker. I en børsmelding tidligere i høst varslet Aker og Oceanwood at selskapene vil samarbeide om å kjøpe opp papirfabrikkene. Planen har dermed vært å framtvinge en konkurs i Norske Skog, for deretter å kjøpe papirfabrikkene uten gjeld, og til en billig pris, i det påfølgende konkurssalget.

For norske skogeiere er konkursen i Norske Skog en dårlig nyhet, om enn ikke så overraskende. Det som var et løfterikt industrieventyr er skuslet vekk i overdrevne vekstambisjoner på 1990 og 2000-tallet. Planen var å kjøpe seg opp til å bli verdens største papirprodusent, i en tid der papiretterspørselen er sterkt fallende.

Skogeierforeningene har investert mangfoldige millioner i Norske Skog opp gjennom historien. Nå er de siste kronene gått tapt.

Oppsummert

Konkurs

1 Tirsdag meldte Norske Skog oppbud, dermed er 55 år norsk industrieventyr historie.

Blokkerte

2 Det var selskapets største sikrede långiver, hedgefondet Oceanwood Capital, som til slutt veltet planen om refinansiering.

Selges ut

3 Papirfabrikkene i Norge blir inntil videre drevet som normalt, men vi selges på auksjon til høystbydende.

Annonse

Fallet til Norske Skog er også fortellingen om hva et eierskap bestående av mange små skogeiere kan koste, i møte med et sterkt, administrasjonsstyrt konsern. Det var de profesjonelle direktørene og topplederne som styrte Norske Skog til konkurs, ikke skogeierne som lojalt hadde satt kapital inn i selskapet.

Norges Skogeierforbund har nylig gått i bresjen for et nytt investeringsselskap, der skogeierne skal investere i norsk skogindustri. Investeringer er nødvendige for å gjenreise skogindustrien og sikre avsetning for norsk tømmer. Samtidig representerer Norske Skogs fall en dyrekjøpt erfaring som skogeierne bør legge seg på minnet når de nå skal jakte etter nye industrieventyr.

Å gjenreise norsk skogindustri er dessuten ikke skogeiernes ansvar alene. I et land som etter hvert skal fase ut oljevirksomheten, burde det være en nasjonal oppgave å sørge for ny verdiskaping basert på norske naturressurser. Skogen er en av våre rikeste og mest interessante naturressurser.

Neste artikkel

Norske Skog Saugbrugs får 60 millioner i forskningsmidler