Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et sikkerhetsproblem

Erna Solberg sier nei til krisepakke for landbruket. Det er nok en indikasjon på at regjeringen ikke tar samfunnssikkerhet på alvor.

I mai 2016 var oljeindustrien, særlig på Sør- og Vestlandet, i krise. Da slapp regjeringen Solberg flere krisetiltak i revidert nasjonalbudsjett. Oljepengebruken økte 10,4 milliarder kroner. Blant annet kom det 65 friske millioner til investeringer i elektriske ferger.

Pakken var riktig og viktig. I den norske blandingsøkonomien skal staten drive motkonjunkturpolitikk når kriser rammer borgere og samfunn.

Like viktig og riktig er det at det nå, etter den verste tørkesommeren, kommer friske milliarder i en krisepakke til norsk matproduksjon og -beredskap. Dessverre har vi en regjering som ikke ser alvoret.

Statsminister Erna Solberg avslo å gi friske midler da hun onsdag møtte rammede enkeltbrukere og faglag. "Veldig mange gårdsbruk opplever dette som en alvorlig krise", sa Solberg. Den reelle krisen for matforsyning og landbruksnæring har ikke gått opp for statsministeren.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forsvarer avslaget på Twitter: Svenskene kan bevilge krisemilliarder til sine bønder fordi de mottar lavere overføringer i utgangspunktet. Norge bruker allerede mye penger, påpeker Dale. Det er forstemmende å måtte påpeke at Dale ikke er minister for budsjettbalanse og regneøvelser, men for matproduksjon og -sikkerhet. Hvilken forsvarsminister holder forsvarsutgiftene nede i krisetider ved å vise til at andre land bruker mindre?

Annonse

KrFs Steinar Reiten sier bøndene må be om reforhandling av jordbruksavtalen. Det er et blindspor. Bøndene kan og bør være med å fordele friske midler til en tørkerammet næring. Det hjelper ikke å fordele armod gjennom å flytte gamle penger i en gammel avtale.

Regjeringen som for to år siden ga krise-investeringsmidler til elektriske ferger, avviser ekstra midler for å unngå svekket matberedskap. Det er dessverre ikke tilfeldig.

I 2017 fikk regjeringen sterk kritikk av Riksrevisjonen for manglende innsats mot terror og sabotasje. Regjeringens svar var å forsøke å hemmeligholde rapporten.

Når statsråd Per Sandberg tar med jobbtelefonen på tur til ett av verdens mest aggressive etterretningsregimer, mot bedre vitende og uten å varsle arbeidsgiver, er statsministerens respons at «det er lov å gjøre feil». Etter årets tørkesommer vil sjølforsyningen gå ned og matproduksjonen svekkes. Regjeringen snakker om å se an hvor ille det blir.

Regjeringen Solberg er i ferd med å bli et nasjonalt sikkerhetsproblem. Kristelig Folkeparti kan sikre flertall på Stortinget for en krisepakke for norsk matberedskap. Vi har tillit til at partiet stemmer for å sikre vårt daglige brød.

Oppsummert

Tiltakstørke

1 Regjeringen møter krisen i norsk matforsyning med gratistiltak og regneøvelser.

Sneversynt

2 Gang på gang håndterer regjeringen Solberg nasjonal sikkerhet med skuldertrekk.

KrFs jobb

3 Om partiet bryr seg om det daglige brød også i magre år, stemmer KrF gjennom tilleggsbevilgninger til norsk matberedskap.

Neste artikkel

Nytt alvor, nytt klima