Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et forhastet vedtak om lakseoppdrett

Nordland fylkesråd gir grønt lys for lakseoppdrett i verdensarvområdet i Vega kommune, uten å vente på grundig konsekvensutredning. Det er et forhastet vedtak.

Omnøya, Vega. Foto: Dana Morris / Wikimedia Commons

Vega i Nordland er et skjærgårds- og kystområde med et sjeldent rikt dyre-, fiske- og planteliv. Det har gitt seg utslag i en rekke naturvernområder, og har fått deler av kommunen plassert på FNs verdensarvliste.

I starten av juli fattet Nordland fylkesråd vedtak om å gi den internasjonale oppdrettsgiganten Marine Harvest konsesjon til å drive oppdrett innenfor verdensarvområdet.

Saken har vært til behandling i tre år. Nordlands næringsråd Ingelin Noresjø, som representerer Kristelig Folkeparti, sier til NRK at fylkesrådet fattet vedtak uten å ha mottatt det NRK omtaler som "forskjellige rapporter og en planstatus fra kystkommunene". Begrunnelsen hennes er at saken "til syvende og sist ble en politisk sak der vi måtte ta en avgjørelse".

Hva dét betyr, framgår ikke av NRKs dekning. Kanskje var det at fylkesrådet ville lande saken før neste års valgkamp. Kanskje truet Marine Harvest med å skrinlegge prosjektet for godt. Kanskje mistenkte fylkesrådet at rapportene og planene aldri kom fordi noen trenerte vedtaket. Eller kanskje mente de at ting hadde tatt nok tid.

Annonse

Oppsummert

Klarsignal

1 Fylkesrådet i Nordland vil la Marine Harvest lage oppdrettsanlegg i verdensarvområdet i Vega kommune.

Hastverk

2 Vedtaket er fattet uten at rådet ventet på planer og rapporter fra fagfolk og berørte kommuner.

Råkjør

3 Det er i beste fall slurvete saksbehandling. Fylkespolitikere bør ta seg tid til å vente på visshet om at næringsvedtak ikke koster mer enn de smaker på lang sikt.

Det kan ligge både gode og dårlige motiver bak. Vedtaket er det samme uansett: Et forhastet vedtak. Sårbare naturområder tar lang tid å bygge opp og kort tid å ødelegge. Da er det verdt å vente på vurderinger fra fagfolk selv om vurderingen tar tid.

Det er heller ikke gitt at den faglige vurderingen ville vært negativ. Undersøkelser fra Australia, hvor det allerede finnes oppdrettsanlegg nær eller i verdensområder, har vist at noen slike naturområder faktisk ser ut til å tåle oppdrett av et visst omfang.

Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, er kritisk til KrF-politiker Noresjøs avgjørelse. Han åpner i tillegg for at Stortinget kan gå inn i saken, selv om det er snakk om en avgjørelse fylkesrådet har myndighet til å ta. Begrunnelsen han gir NRK, er at Stortinget er i ferd med å diskutere naturressursskattlegging av oppdrett. Han mener det vil være naturlig å gi høyere skatt på oppdrettsanlegg nær naturvern- og verdensarvområder.

Hvor heldig det er for Stortinget å gripe inn her, kan diskuteres. Men det er liten tvil om at avgjørelsen bør ses på på nytt. Vel stemmer det at Solberg-regjeringen og fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som Kjenseth er del av stortingsgrunnlaget for, har lovet kraftig vekst i oppdrettsnæringa. Det kan ikke bety å ofre målet om at næringa skal være best i verden på dyrevelferd, lusebekjemping, laksefôrsammensetting – og miljøskånsomhet. Frie tøyler for lakseoppdrett på bekostning av fiske, turisme og landbruk blir helt feil.

Neste artikkel

Ærlig talt, politikere