Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA til besvær

Næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen har helt rett i at han ikke har noen «hemmelig plan» om å privatisere kommunale tjenester. Det er ingen hemmelighet at regjeringa ønsker privatisering.

ESAs ønske om at deler av den kommunale virksomheten skal organiseres som kommersielle selskaper, fører til debatt. Ikke minst LO har vært kritiske. Mandag sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Nationen at han og regjeringa ikke har noen «hemmelig plan» om å privatisere offentlige tjenester i forbindelse med ESA-saken. Det forstår seg. De fleste kjenner til at Høyre og regjeringa ønsker privatisering.

Røe Isaksen advarer også mot å blande kortene: «Ein må ikkje blande dette inn i ein generell diskusjon om konkurranseutsetting. Det er ei sak som ligg til kommunane», sa Røe Isaksen. Det er neppe riktig at ESA-saken ikke har med konkurranseutsetting å gjøre.

ESA vil frata kommunene «konkurransefortrinn» på områder der private burde kunne konkurrere. ESA vil at stat og kommune skal betale skatt til seg selv, og fratas den beskyttelsen mot konkurs de alltid har hatt. Kommunal virksomhet skal altså organiseres som kommersielle selskaper. Dette ser regjeringen ut til å være enig i.

Poenget med øvelsen er åpenbart at private skal ha mulighet til å vinne konkurransen. Dermed har saken med konkurranseutsetting og privatisering å gjøre.

Tidligere direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Per Andreas Bjørgan, har vurdert saken på oppdrag fra LO. Han peker blant annet på at prinsippet om at kommunal virksomhet ikke skal gå konkurs, finnes i hele Europa. Kommuner er ikke kommersielle selskap, men viktige deler av velferdsstaten og folkestyret.

Oppsummert

Vil svekke offentlig virksomhet

1 ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan, vil at deler av den kommunale virksomheten skal organiseres som kommersielle selskaper, betale skatt til seg selv – og kunne går konkurs.

Tar feil

2 Torbjørn Røe Isaksen hevder at ESAs pålegg ikke har noe med konkurranseutsetting å gjøre. Det er en drøy påstand som neppe er riktig.

Private skal kunne vinne

3 Poenget med ESAs øvelse er at private skal ha mulighet til å vinne konkurransen med kommunen. Dermed har saken mye med konkurranseutsetting å gjøre.

Annonse

Det er påfallende at næringsministeren hevder at det ikke finnes en sammenheng mellom å organisere deler av kommunal virksomhet i selskaper som skal konkurrere, og konkurranseutsetting. Røe Isaksen hevder også at LO har «skapt et fiendebilde» av saken. Lite tyder på at det er riktig at LO eller andre «skaper fiendebilder». Advokat i Lynx, Hanne Torkelsen, tydeliggjorde sakens kjerne i et innlegg i Dagens Næringsliv forrige lørdag: «Skal offentlig eide lokaler stå tomme fordi utleie gir krav om et eget selskap?»

Stein Reegård, LOs medlem av Hjelmeng-utvalget – som ble nedsatt for å svare ESA, skriver: «Det er helt meningsløst og var aldri forutsetningen at EØS-avtalen skal lage problemer for kommunale musikkskoler, svømmehaller og treningssentre. Lar vi dette drive, kan det være enda mer grunnleggende tjenester det er snakk om neste gang.»

Både Torkelsen, Reegård og Aps finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, for eksempel, har forstått hva det handler om – det ser ut til å være Røe Isaksens problem. Debatten er tjent med argumenter framfor beskrivelser av meningsmotstandere.

Neste artikkel

Erstatning for pelsdyr: - Godt på veg, men ikkje i mål