Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En uavhengig pris

Nobels fredspris til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen er frisk og uavhengig. Men nobelkomiteen kunne vært friskere.

I dag er det 12 år siden det ble kunngjort at Mohamed El-Baradei og det internasjonale atomenergibyrået IAEA ville motta Nobels fredspris for å "hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål.»

I går kunngjorde Nobelkomiteen prisen til den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Den ti år gamle koalisjonen har drevet gjennom forhandlinger om forbud - ut fra de humanitære konsekvensene av et våpen egnet til å drepe sivile. Koalisjonen samler miljø-, menneskeretts-, og fredsorganisasjoner.

Nobelkomiteen mener det nå er reell fare for at flere land vil forsøke å skaffe seg atomvåpen, og at trusselen om bruk av atomvåpen i krig og konflikt har økt.

ICAN har vært en drivende kraft for å bidra til å stigmatisere, forby og eliminere atomvåpen, etter mønster fra forbudene mot klasebomber, landminer og biologiske våpen.

Anti-atomvåpenarbeidet trenger sårt drahjelp. Atomvåpen er fortsatt bare brukt to ganger i krig. Den vellykkede kampanjen mot klasevåpen kunne stadig vise ny dokumentasjon på de tragiske effektene klasebomber har på sivilbefolkning. Bildene fra Hiroshima og Nagasaki i 1945 falmer - men plutoniumet i de 15.000 atomvåpnene i verden er like potent.

Oppsummert

Nærmere atomhelvete

1 Nord-Korea og Donald Trump øker temperaturen i atomvåpenspørsmålet. Nobelkomiteen svarer.

Kunne vært tøffere

2 Avspenningsavtalen med atomlandet Iran er truet. En nobelpris til avtalen ville vært sprengstoff.

Uavhengig pris

3 Prisen setter Norge, Kina og atommaktene i samme fryseboks. Tildelingen er uavhengig i Nobels nedrustningsånd.

Annonse

Nobelkomiteen valgte å la det dristige og mest aktuelle valget av prismottaker ligge. Verdenssamfunnet inngikk i 2015 en avtale med Iran om at landet kunne anrike uran - mot at Iran avsto fra å utvikle atomvåpen. Israel var rasende, verdenssamfunnet så avtalen som et bolverk.

USAs nye president Donald Trump truer nå med å trekke landet ut av Iran-avtalen. En nobelpris til avtalen ville vært breaking news på CNN. Prisen til ICAN ble det ikke.

Prisen er ikke dermed tannløs. 122 av FNs medlemsland vil forby atomvåpen. Prisen peker på dem som ikke har signert: Nato-landene, og de fem atomvåpenstatene USA, Russland, England, Frankrike og Kina.

Nobelkomiteen sier selv at årets pris i seg selv ikke vil eliminere et eneste atomvåpen. Men: Atomvåpenstatene har allerede forpliktet seg gjennom ikkespredningsavtalen fra 1970. Neste steg mot forbud må involvere også dem.

Årets pris betyr også at Nobelkomiteen markerer høyst tiltrengt avstand til den norske regjeringen. Norge har nemlig også nektet å skrive under på FNs forbud mot atomvåpen. Når prisen deles ut i Oslo rådhus 10. desember, sitter norske og kinesiske myndigheter sammen. Langt unna hedersplassen.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet