Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ordfører er ingen nikkedukke

Etter fem år med fadesereformer og distriktsopprør håper Erna Solberg at Høyre skal vinne kommunevalget for "å få gjennomført regjeringens politikk". Det er neppe en god valgkampstrategi.

Ett år før valgdagen kaster Høyre-leder Erna Solberg seg inn i kampen om storbyene, melder NTB. "For partiet handler det om å få gjennomført regjeringens politikk. Vi har mange saker der vi er avhengig av å ha kommunene med", sier Solberg til nyhetsbyrået.

Hun sier også at hun tror regionreformen "kommer til å bli en mye mindre sak i lokalvalgkampen enn det kan se ut akkurat nå". Selv om hun innser at valgkampen i Nord-Norge kan bli tøff for partiet som står i bresjen for å fjerne Finnmark fra kartet.

Lokalvalg handler om lokalpolitikk. Derfor er det klokt å gjøre som Solberg og åpne for koalisjoner i alle retninger de er mulige. For eksempel svarer hun bekreftende, om litt unnvikende, på NTBs spørsmål om mulige samarbeid med Senterpartiet i for eksempel Trondheim og Tromsø. Og rett skal være rett: I Trondheim har det sittende Ap-regimet begått grove overtramp i matjord-saker. Da er det ikke rart om Sp skulle la seg friste hvis Høyre legger de rette løftene på bordet. Lignende lokale hensyn kan dukke opp overalt.

Men det er viktig å merke seg at Solberg selv prøver å gjøre lokalvalget til en avstemning over regjeringens politikk. For Solberg gjelder det altså å sikre flertall i kommuner for å sikre at regjeringens politikk blir gjennomført.

Annonse

Dét er viktig å ha i mente gjennom hele valgkampen. Hvis den lokale Høyre-ordførerkandidatens oppdrag er å være ukritisk mottakssentral for regjeringsdirektiver, burde det få velgere både i by og bygd til å tenke seg om to ganger.

Flere av Høyres bygdeordførere har klart å gi Solberg litt motbør i noen saker. Spesielt gjelder det rovdyrsaken, hvor også Høyre-ordførere slutter opp om rovdyroppropet.

Kanskje er det noe av årsaken til at Solberg velger seg nettopp storbyene å satse på. Siden Høyre-folk i disse byene oftere hentes opp til det nasjonale Høyre-apparatet, er det kanskje lettere for Solberg å kreve deres lojalitet.

Høyres politikk de siste fem årene har ikke vært god for Distrikts-Norge. Den har svekket politinærværet, sentralisert kompetansearbeidsplasser, tvunget folk ut i gatene i protest mot dårligere lokale helsetilbud og brukt tid og ressurser på et nytt kommune- og regionkart som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn venstrehåndsarbeid.

Det virker merkelig at Erna Solberg har lyst til å gjøre kommunevalget til en folkeavstemning over Høyres dårlige distriktspolitikk. Og at hun har lyst til å binde hele landets Høyre-ordførerkandidater til masta. Men ærlig er det. Det skal hun ha.

Neste artikkel

Helseministeren vil vurdere fødevedtak på Nordmøre