Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ny ulvesommer

Ulv herjer fortsatt i prioriterte beiteområder. Hva er egentlig vitsen med å kalle det prioriterte beiteområder hvis myndighetene faktisk ikke prioriterer dem?

Sau går ikke alltid trygt i norske bygder. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det går mot en ny ulvesommer i deler av Saue-Norge. Hittil i år er det registrert 300 døde sauer og lam bare innen de prioriterte beiteområdene i Nord-Østerdal. Fortsatt er det ulv som angriper beitedyr der.

Med all sannsynlighet innebærer det at tapstallene i Nord-Østerdal vil bli større enn den brutale ulvesommeren på Hadeland i fjor. Der var sluttallet på registrerte tap på 309 dyr.

"Dette er rekorder ingen vil ha", sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg til Nationen.

Furuberg har så rett, så rett. Ingen - selv de argeste såkalte ulvevenner - vil vel utsette bønder for den belastningen det er å finne en hel saueflokk revet ihjel ute i skogen?

De kaller det prioriterte beiteområder. Det innebærer at i den avveiningen mellom rovdyr og beitedyr som dannet grunnlag for rovdyrforliket, er Nord-Østerdal-traktene som i dag herjes av ulv ansett å være sauens område. Rovdyrene har sine områder, med alt det innebærer av utfordringer for samfunnene der. Men dette er et område for beitedyr.

Annonse

Hva menes egentlig med prioriterte beiteområder? Når du går ute i skogen og sanker inn døde sauer, uten at myndighetene ser ut til å være i stand til å gjøre noe for å hindre det, er det ikke rart om du kanskje stiller noen spørsmål ved hvor prioritert dette beiteområdet faktisk er.

Mange bønder har nå valgt å ta dyra på innmark, i håp om at det kan skåne dem for tap. Det betyr at mark som ellers kunne gått til andre formål, brukes til beite. Samtidig ligger rike utmarksbeiter i praksis brakk, kanskje bare brukbare som vandringsområde for streifende ulv.

Furuberg advarer mot at prioriterte beiteområder i praksis er i ferd med å gå tapt. "Uten at rikspolitikere er involvert", som hun uttrykker det.

Det er et legitimt spørsmål. Hvor blir det egentlig av rikspolitikerne?

For mye ser ut til å kunne oppnås gjennom ett enkelt tiltak: Å følge opp de prioriterte beiteområdene med faktisk å skyte den ulven som streifer innom dem.

"Jeg har forståelse for at det kan komme streifulver i løpet av sommeren – det må jeg bare akseptere, på grunn av den rovdyrforvaltningen vi har. Men ikke at myndighetene sier nei til fellingstillatelse fordi en må se om en streifulv som passerer området vårt om vinteren gjør skade", sier sauebonde Bjørn Halvor Granrud fra Rendalen.

Forliket tilsier at noen områder er prioriterte beiteområder. Selvsagt kjenner ikke ulven til disse avtalene - den har ikke lest stortingsreferatene. Men det har derimot myndighetene. Skal vi ha prioriterte beiteområder, må vi prioritere dem. Da kan ikke ulven få streife som den vil.

Neste artikkel

Byrådet i Oslo vil forby ulvejakt