Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En nødvendig snuoperasjon

Norske leger må utdannes ut fra norsk geografi og bosettingsmønster. Det krever en sterk allmenmedisin og akuttkirurgi.

Norske kirurger og Senterpartiet kan notere seg for en seier etter at Helsedirektoratet har snudd i spørsmålet om akuttkirurgi.

Et samlet medisinsk miljø har advart mot forslaget om å fjerne kirurgenes generelle kompetanse, fordi det vil føre til dramatisk mangel på vaktmannskap og dermed nedlegging av akuttmottak både på mindre og større sykehus. Nå dropper Helsedirektoratet forslaget.

Det kan fortsatt være behov for en egen kirurgisk spesialitet for å sikre at generalistkompetansen og vaktberedskap ved mindre sykehus ivaretas, skriver Helsedirektoratet.

Så sent som i vår sa direktoratet, og senere Høyre, Frp og Venstre, nei til akuttkirurgi-spesialisering. Vi noterer at direktoratet nå har snudd, etter svært tydelige innspill fra legestanden.

I en kunnskapsbasert forvaltning bør fagdirektoraters stemmer telle. Kritikerne vil hevde at direktoratet har snudd etter politisk press.

Legeutdanningen og spesialiseringen til legene har nemlig stor betydning for rekrutteringen til distrikts- og lokalsykehus. John Christian Glent, leder i Forening for unge norske kirurger, påpeker at færre små og mellomstore sykehus vil redusere behovet for generelle kirurger.

Oppsummert

Ny kurs

1 Helsedirektoratet vil likevel ikke droppe spesialisering i akuttkirurgi for norske leger.

Politisk krutt

2 Etter føringer fra Stortinget ble det nødvendig å tilpasse utdanningen til mindre sykehus' behov.

Landet er langt

3 Avgjørelsen er likevel helsefaglig forsvarlig. Nordmenn vil også i fremtiden skade seg desentralt.

Annonse

Det er godt mulig at direktoratet har sett hen til den politiske debatten om sykehusstruktur. Det er også slik at politikeres hang til detaljstyring kan utarte i uskikk, ikke statsskikk. Vi mener likevel at stortingsmerknaden fra i vår, om at spesialistutdanningen skal tilpasses mindre sykehus, er innenfor, som en nødvendig avklaring av premissene for den fremtidig norske helsetjenesten.

Helsedirektoratet må, uavhengig av politiske signaler, også legge Norges geografi og bosettingsmønster til grunn. Norgeskartet taler for at Norge, uansett politisk flertall og antallet sykehus, bør holde seg med en allmennutdannet legestand. Nordmenn blir hele tiden syke eller skadet langt unna sykehus. Vår bruk av landet kan ikke avhenge av hvilken sykehusstruktur vi har.

Nå får myndighetene på plass en legeutdanning som vil skaffe leger til de sykehusene vi faktisk har i dag. Da slipper vi også den uverdighet at legemangel blir et eget argument for å legge ned lokalsykehus. Nedleggelser som er avhengig av slike argumenter, bør ikke skje.

Sentraliseringstilhengere bruker det munnhell at det er bedre å overleve på et regionsykehus enn å dø på et lokalsykehus. Helsedirektoratets snuoperasjon gjør at vi kan være trygge uansett hvilket sykehus vi faktisk kommer til.

Neste artikkel

Nakstad om beredskap: – Helsevesenet speglar samfunnet