Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Effektiv, ikke stor

Kommunene kan og bør effektiviseres. Det må ikke forveksles med kommunesammenslåing.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil ikke bare ha færre kommuner. Han vil ha mer effektive kommuner. Sistnevnte er en målsetting det er vanskelig å være uenig i.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden måler enkeltkommuner opp mot best etablerte praksis, som settes til 100. Effektivitetsbarometeret for enkeltkommuner presenteres på Kommunedata.

Det minst spennende ved barometeret er at storbyene fremstår som effektive. Stordriftsfordelene det er mulig å hente ut der mange bor tett, blir hentet ut. Det skulle bare mangle.

Langt mer interessant er det når vi kommer til hvilke kommuner som er best på effektivisering. Bortsett fra regionsenteret Førde er det bare mindre kommuner på topp 10-lista: Øyer, Grane, Lebesby, Hjelmeland, Os i Hedmark og Skånland har alle effektivisert driften solid fra 2015 til 2016.

I snitt ble norske kommuner litt mindre effektive i fjor, målt mot 2015. Trenden bør snus.

Noen effektiviseringsfrukter henger lavt. I høst avdekket Forbrukerrådet at norske kommuner tar alt fra null til 60.700 kroner for å byggesaksbehandle en enebolig. Kommunene er lovpålagt å kreve inn det saksbehandlingen koster, intet mer.

Oppsummert

Småsparere

1 Store kommuner er effektive. Små kommuner effektiviserer best.

Mye å hente

2 Jan Tore Sanner ser milliardgevinst i mer effektive kommuner. Det betyr ikke færre kommuner.

Gebyr- og fraværskutt

3 De beste kutter kraftig i byggesaksgebyrer og sykefravær. Det bør andre kommuner lære av.

Annonse

Men undersøkelser viser en timepris fra 700 opp til 1800 kroner, med en saksbehandlingstid som varierer fra 20 til 40 timer. Bare tre av de 30 kommunene med høyest gebyr har forklart Forbrukerrådet hvordan de har beregnet gebyrene sine.

Vi merker oss at utkantkommunene kommer godt ut også på gebyrsiden. Det er bykommunene og randkommunene som er dyrest - men også her spriker det.

Rasjonell drift kommer fra friske ansatte - men i pleie- og omsorgssektoren er hver ellevte ansatt borte på grunn av sykdom hver dag. Men de beste får det til: Ved Kviteseid omsorgssenter gikk fraværet ned fra over 15 til 4,4 prosent, etter to års målrettet arbeid.

Ikke all effektivisering er av det gode, dersom den går ut over innbyggernes opplevde kvalitet. Men sykefravær og ressurssløsing i søknadsbehandling er ingen innbygger tjent med.

Sanners barometer bør bidra til effektiviseringsjakt i kommunene. Ifølge SØF er potensialet for effektivisering 29 milliarder kroner. Det er svært mye mer enn den godtgjorte innsparingen av å kutte antallet kommuner her i landet. Effektivitetsjakt, ja takk. Småkommunejakt, nei takk.

Neste artikkel

Regjeringen vil spre flyktninger utover landet