Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dramatisk WTO-forslag

Dersom EU-forslaget om kutt i landbruksstøtten vedtas i WTO i Buenos Aires i desember, er norsk landbrukspolitikk slik vi kjenner den en saga blott.

De alvorligste truslene mot norsk matproduksjon kommer utenfra. I WTO ligger det nå et kuttforslag fra EU og Brasil på bordet. Dersom forslaget blir vedtatt, innebærer det at handlingsrommet for norsk landbrukspolitikk krymper dramatisk.

EU og Brasil, med støtte fra Colombia, Peru og Uruguay, vil redusere den såkalte «handelsforstyrrende» landbruksstøtten. Ut fra WTO-logikken, er dette støtte som påvirker produksjonen og dermed prisnivået på verdensmarkedet. Den «handelsforstyrrende støtten» betegnes også som «gul», mens «grønn støtte» er produksjonsuavhengig arealstøtte (for eksempel velferdsordninger og miljøprogram) som ikke vurderes som handelsforstyrrende.

I dette karrige, langstrakte landet produseres det stort sett mat til eget bruk. Norge evner ikke å «forstyrre» verdenshandelen merkbart. Det er det de store eksportlandene som gjør.

Forslaget fra EU og Brasil innebærer at den gule støtten skal begrenses til en fast prosentsats av verdien av matproduksjonen i landet.

Prosentsatsen er ennå ikke konkretisert. Samtidig finnes det holdepunkter: EU og Brasil ønsker tilslutning fra store eksportland. USAs bruk av gul støtte tilsvarer godt under 15 prosent av verdien av matproduksjonen i landet. Norges bruk av gul støtte tilsvarer godt over 30 prosent av produksjonsverdien. Dersom WTO ender opp med et tak for gul støtte på 15 prosent av produksjonsverdien, rammes Norge hardest. USA og EU-landa slipper stort sett fra det uten å måtte kutte. Det er skivebom – og dramatisk for norsk matproduksjon.

Oppsummert

Dramatisk for Norge

1 EU og Brasil foreslår kraftige kutt i såkalt gul landbruksstøtte i WTO. Forslaget skal behandles under WTO-ministermøtet i Buenos Aires 10. – 13. desember.

Skivebom

2 Forslaget er ment å stoppe «handelsforstyrrende» (gul) støtte, men rammer Norge sterkest. Norge forstyrrer på ingen måte verdenshandelen.

Nei

3 Norge må si nei til kuttforslaget fra EU og Brasil i WTO, dersom forslaget kommer til behandling.

Annonse

Det er riktignok slik at president Donald Trump har «avblåst» multinasjonalt frihandelssamarbeid for USAs del. Samtidig, som Charles Akande, redaktør for Geneva Watch som følger WTO-forhandlingene nøye, sa til Nationen mandag: Mye kan skje på WTO-møtene. Og dersom det ikke blir fattet vedtak i Argentina nå i desember, kan forslaget leve videre og dukke opp igjen.

Mange land har tilpasset seg WTO i den forstand at de i stor grad har lagt om landbruksstøtten fra gul til grønn – ikke produksjonsavhengig – støtte. Det passer dårlig for Norge. Som nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, uttalte til Dag og Tid i oktober:«Det sikrar ikkje nødvendigvis produksjon. Skal vi halde oppe norsk matproduksjon og ha landbruk over heile landet, må vi også ha verktøya som trengs for å klare det.»

På vegne av gruppa av nettoimporterende land, som Norge, Island, Japan, Korea med flere er med i, har Sveits protestert på EU/Brasil-forslaget med utgangspunkt i at forslaget ikke tar opp i seg verdien av å tillate medlemmene å opprettholde et variert landbruk. Det er bra, og må følges opp av at landene i gruppa stemmer nei til forslaget – dersom det kommer til behandling.

Neste artikkel

Dale: – For togsikkerheten vil jernbanepakken medføre et styrket regelverk