Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Djevelen i landbrukspolitikken

Prisene på lammekjøtt går ned og produsentene skvises. Ei utvikling i tråd med regjeringas ønske om færre og større bruk. Derfor får Innovasjon Norge blankt nei til å stramme inn på støtta til nye fjøs og enda større produksjon.

Det er overproduksjon og over 3200 tonn lammekjøtt på lager. Prisene stuper, og sauebøndene merker priskuttene på kroppen. Det er slike markedssituasjoner som kan ta knekken på de minste produsentene. De som sørger for utnyttinga av små og halvstore beiteflekker i distriktene.

Den kraftige overproduksjonene har fått Innovasjon Norge til å be Landbruks- og matdepartementet (LMD) om å få stramme inn på investeringsstøtten til nye sauefjøs. Det virker meningsløst å skulle bidra til økt produksjon i tider med stor overproduksjon. Det vil si, om målet er et marked i balanse og en fornuftig pris på lammekjøttet.

Innovasjon Norge ba om det samme for rundt et år siden også, da overproduksjonen var under halvparten så stor. Men de fikk nei. LMD mente en innstramming ville «sementere småskalastrukturen». Med andre ord: Innstramming ville ikke fremme strukturendring i næringa, ville ikke fremme utviklinga mot færre og større produsenter. Det er det enda større produksjon og enda lavere priser som gjør.

Før jul ba Innovasjon Norge på nytt om å få kutte i støtten til nye sauefjøs fordi overproduksjonen hadde vokst seg over dobbelt så stor. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) svarte tvert nei igjen. Hensynet til å holde seg på regjeringas liberalistiske linje og fremme strukturrasjonalisering er viktigere enn hensynet til produsentene og et marked i balanse. Det er ubalanse som fremmer de endringene landbruksministeren vil ha.

Oppsummert

Større produksjon

1 Landbruksminister Dale opprettholder støtten til nye sauefjøs til tross for stor overproduksjon.

Målet er større bruk

2 Reguleringer som har et marked i balanse som mål, gagner ikke utviklinga mot færre og større bruk. Det er det overproduksjon og stadig lavere priser som gjør.

Djevelen i detaljene

3 Med hver for seg tilsynelatende små grep, forsøker regjeringa å demontere norsk landbruk slik vi kjenner det.

Annonse

Djevelen er i detaljene. Med hver for seg tilsynelatende små grep, forsøker regjeringa å demontere norsk landbruk slik vi kjenner det. Ikke minst bøndenes hang til samarbeid og samvirke og ordningene som er et resultat av dette, vil regjeringa plukke en etter en. Samvirke, solidaritet og frivillig maktfordeling i ei næring står i sterk kontrast til liberalistiske markedsforbilder og den såkalte frie konkurransen.

– Hver bonde må få gjøre sine egne vurderinger, sa landbruksministeren til Nationen tirsdag, da han argumenterte for å videreføre støtten til nye fjøs. Mens ei hel næring plages, og skal plages enda mer, så flere gir opp og noen få blir større. Hvor stor er muligheten til å «gjøre sine egne vurderinger» for de produsentene som er i ferd med å bli presset ut av produksjonen?

Dessuten handler det ikke først og fremst om «hver bonde». Det handler om at vi alle nyter godt av at beiteressursene utnyttes i hele landet, også der hvor beiteflekkene er minst.

Neste artikkel

Debatt i nabolandet: – Det legges ned tre gårder om dagen