Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det trengs endring i svinenæringen

Sluttrapporten fra Mattilsynet er kraftig kost for svinenæringen. Holdningsendring må til.

Tirsdag leverte Mattilsynet den endelige rapporten for tilsynsprosjektet for slaktegris i Rogaland. Konklusjonen fra Mattilsynet er klar: Dyrevelferden i svinenæringen i Rogaland er ikke god nok.

Selve konklusjonen er ikke overraskende. Vi har sett saker om dårlig dyrevelferd i den rogalandske svinenæringen både her i avisen og i andre medier siden før jul.

Tilsynskampanjen har vart fra mai i fjor til april i år. 228 av 581 besetninger med slaktegris er undersøkt. 97 av besetningene, altså over 40 prosent av de som har fått tilsyn, endte med hastevedtak "for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr". Det er for mange. Vi kan ikke ha det slik.

Tilstanden i svinenæringen er godt dokumentert også gjennom saker i Nationen. "Jeg er ikke overrasket over at det er et så høyt antall avvik. Det er det vi var bekymret for og grunnen til at vi bestemte oss for å gjennomføre så mange uanmeldte tilsyn", sa Odd Ivar Berget, avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord til Nationen i mai.

Oppsummert

Rapport fra Mattilsynet

1 Siden i fjor vår har Mattilsynet hatt et eget tilsynsprosjekt for slaktegrisproduksjonen i Rogaland.

Nedslående

2 Tirsdag kom den endelige rapporten. Den viser at over 40 prosent av besetningene som har hatt tilsyn, endte med hastevedtak for syke og skadde dyr.

Må endres

3 Det er avgjørende for norsk matproduksjon av svinenæringen griper fatt i den type produksjon Mattilsynet har avdekket.

Annonse

Selvsagt er det forskjell på alvorlighetsgraden for de ulike avvikene. Når 53 besetninger Mattilsynet sjekket ikke hadde noen avvik, viser det likevel hvordan man også kan drive med slaktegrisproduksjon.

Systematisk dårlig dyrevelferd er med på å svekke bildet av norsk matproduksjon som best i verden. Det holder ikke å si at "det er verre andre steder". Vi må først og fremst rydde opp hos oss selv. Svinenæringen har da også tilsynelatende tatt litt grep; Mattilsynet rapporterer om en nedgang i avvikene som skyldes skadde og syke dyr. Men Mattilsynet er tydelige i rapporten: Dyrevelferden i svineholdet i Rogaland er ikke god nok.

Mattilsynet peker på to umiddelbare tiltak: Rutinene for forebygging og håndtering av syke og skadde dyr må bli bedre, og alle slaktegriser må sikres tilgang til tilstrekkelige mengder rotemateriale.

Et av fortrinnene for norsk jordbruk er den gode dyrevelferden. Den kommer blant annet av godt avlsarbeid, strenge kriterier for husdyrhold, som for eksempel forbud mot fiksering av purker, og derpå lite medisinbruk. Da kan vi ikke ha tilstander som minner oss mer om dansk jordbruk, men alle dets utfordringer med dyrehelse og antibiotikabruk.

Svinenæringen tok i vinter selv grep, blant annet ved å vedta en handlingsplan for å bedre dyrevelferden. Obligatoriske veterinærbesøk og loggføring av sykedyr er to av tiltakene. Det er bra med mer dokumentasjon, men det treng også åpenbart en endring blant noen av produsentene til hvordan man driver husdyrhold.

Neste artikkel

Krig, fred og snø