Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det store sykepleiermysteriet

I et Norge som skriker etter sykepleiere, bremser forsøk på å få fart i utdanningen på grunn av mangel på praksisplasser. Er det mulig?

Sykepleiere redder liv. Hvordan kan vi få utdannet flere? Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norge trenger flere sykepleiere. I mai meldte NRK at det mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere. Sykepleierforbundet beskrev da situasjonen som "en varslet krise". Nå viser det seg at krisen forverres av svikt i utdanningen av nye sykepleiere.

Forbundet har helt rett i at vi visste det ville skje. Vi vet at Norge kommer til å trenge flere sykepleiere. Vi vet at det kommer en eldrebølge.

Vi vet mye. Vi vet at vi sliter med å utdanne nok nye helsearbeidere. Vi vet at vi sliter med å holde dem i yrket. Og vi vet at vi fysisk og psykisk sliter ut de som faktisk velger å fortsette som sykepleiere i år etter år.

I 2018 er det opprettet hundre nye utdanningsplasser for sykepleiere rundt om i landet. Hundre, altså, for å besvare et underskudd på tusenvis. Et behov som er spådd å nå 75.000 innen 2030.

Sykepleieryrket er tøft. Men mange står klare til å ta utfordringen. Tusenvis av potensielle sykepleiere står i kø for å få studieplass, melder NRK. Årsaken til at det ikke kan opprettes flere utdanningsplasser, er rett og slett at det ikke er mulig å finne praksisplasser til alle sammen.

Sykepleierutdanningen er femti prosent praksis. Og det skulle bare mangle. Helt sentrale deler av yrket kan du strengt tatt ikke lære på skolebenken. Du må ut for å prøve det i praksis.

Annonse

Men det er oppsiktsvekkende, for ikke å si sjokkerende, at det er en mangel på praksisplasser. Når behovet etter arbeidskraft er så prekært, burde det også finnes et stort og stadig økende rom for praksisstudenter.

Martin Wichstad, studentrådsleder ved den vitenskapelige høgskolen VID (som ble opprettet da en rekke kristelige privathøgskoler i ulike deler av landet slo seg sammen), sier til NRK at nedlegging av sykehus i distriktene har gjort situasjonen vanskeligere.

"De kunne ha stått for mange praksisplasser", sier Wichstad.

Det har han selvfølgelig rett i. Å legge ned lokalsykehus, har bidratt til å sparke beina under den gode, desentraliserte sykepleierutdanningsstrukturen i Norge. Helseproblemer kan ikke sentraliseres. Da kan ikke helsearbeiderne sentraliseres, heller. De må være der folk er, og de må få muligheten til å opplæres der folk er.

Statssekretær Rebekka Borsch (V) i Kunnskapsdepartementet lover at regjeringen tar utfordringen på alvor, og at den skal "se på aktuelle løsninger framover". Det er positivt. Men Borsch kommer neppe noen særlig vei hvis hun ikke får sine kolleger i Helsedepartementet med på laget.

Det vi trenger, er flere sykepleiere, utdannet uten at det fires på kravene eller slumses med opplæringen. Det kan neppe løses gjennom såkalt kostnadsløse tiltak. Regjeringen må være beredt til å foreta en stor investering i helsesektoren før den varslete krisen blir for stor til å stanse. Det står om liv!

Neste artikkel

Vil gjere det enklare for bønder som slit å få hjelp