Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er plass til både store og små

Striden om hvor stor andel av verdens matproduksjon som produseres av småbønder bør ikke få blokkere annen viktig jordbruksdebatt. Det er uansett plass for både store og små produsenter.

Du har sikkert hørt påstanden før: Storskalalandbruk utgjør 70 prosent av arealet for matproduksjon globalt, men produserer bare 30 prosent av maten.

De siste ukene har dette vært tema i flere kronikker og leserinnlegg i Nationen. Blant annet har SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes og professor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling benyttet seg av prosenttallet.

På den andre siden har kollegaen til Fylkesnes i næringskomiteen, Tom Christer Nilsen fra Høyre, kritisert påstanden om at småskala landbruk er så mye mer effektivt enn stordrift. Han mener det ikke finnes dokumentasjon.

Disputten er blitt fanget opp av faktasjekkerne i faktisk.no. Faktasjekkerne konkluderer med at påstanden om at storskalalandbruk legger beslag på 70 prosent av arealet, men bare produserer 30 prosent av maten, ikke er sikker. Ifølge faktisk.no stemmer det at en rekke kilder opererer med disse tallene, blant andre FNs matvareorganisasjon FAO, Verdensorganisasjonen for økologisk landbruk (IFOAM) og den renommerte amerikanske organisasjonen ETC Group.

Men både FAO og ETC Group knytter selv usikkerhet til tallene. I en rapport som ettergår påstanden, konkluderer FAO med at tallet er et grovt anslag med elementer av gjetning, og at det er lite empirisk dekning for dem. Samtidig skriver Samtidig skriver organisasjonen at det er konsistent dokumentasjon for at småskalalandbruk kan være mer produktivt, mer stabilt, skape flere jobber og være bedre for lokal økonomi.

Oppsummert

Strid

1 På Nationens debattsider har det stått strid om påstanden om at småskala landbruk er mer effektivt enn storskala.

Faktasjekk

2 Faktisk.no har sjekket påstanden, men uten å kunne konkludere helt sikkert.

Avsporing

3 Disse diskusjonene om småbøndenes andel av verdens matproduksjon er dessverre mer egnet til å avspore debatten enn å anspore den.

Annonse

Faktisk.no kårer dermed ingen klar vinner i debatten. Men det er uansett et faktum at denne påstanden er så omstridt at den gjerne avsporer en ellers interessant jordbruksdebatt dersom den blir brukt. I stedet for å drøfte for eksempel bærekraftig matproduksjon, som ofte er utgangspunktet når disse tallene dukker opp, ender en rast i en fastlåst ideologisk skyttergravskrig.

Diskusjonen om den globale matproduksjonen bør ikke begrenses til størrelsen på produksjonsenhetene. Både småskala jordbruk og industriell matproduksjon hører hjemme i det globale bildet. Det som er helt avgjørende, er at matproduksjonen er bærekraftig – uavhengig av om den blir utført av store eller små produsenter.

Heller enn å slå hverandre i hodet med statistikk, burde vi drøfte hvordan vi kan øke verdens matproduksjon uten å forringe kvaliteten på verdens knappe jordressurser, hvordan det enorme matsvinnet kan reduseres og hvordan vi kan fordele maten mer rettferdig. Da må søkelyset settes på både små og store.

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov