Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det bør åpnes for organisert salg av rå melk

Statsråd Jon Georg Dale vil åpne opp for organisert salg av rå melk. Det er bra, men et godt regelverk er nødvendig for å sikre at melken behandles på en forsvarlig måte.

Rå melk, eller upasteurisert melk, har lenge vært et stridstema. Per i dag er det lov å selge upasteurisert melk, men salget må være tilfeldig og kan ikke ha et «butikkpreg».

Etter at melkebonden Gustaaf Koot i juni ble dømt til betinget fengsel for å ha solgt nærmere 22.000 liter upasteurisert melk fra gården sin i Østfold, har landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) engasjert seg i problemstillingen. Dale ønsker nå å liberalisere regelverket ved å åpne for organisert salg av rå melk fra norske gårdsbruk i et visst omfang. I løpet av kort tid vil et nytt forslag til regelverk bli sendt ut på høring.

Det er bra at Dale viser handlekraft for å endre et forbud mange tilsynelatende har problemer med å forstå hvorfor er der.

Samtidig er det viktig å være klar over at man påtar seg et stort ansvar ved å selge melk som ikke er pasteurisert. Rå melk kan inneholde bakterier som Campylobacter, stafylokokker og listeria, som kan føre til sykdom og i verste fall død. Spesielt barn, gravide og folk med svekket immunforsvar er i risikogruppen.

Til Nationen i dag sier Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet at mange av de bakteriene som var problematiske tidligere, ikke lenger finnes i Norge. Samtidig advarer hun om at det kan komme flere sykdomstilfeller om det blir åpnet for organisert salg, og vektlegger betydningen av en uavbrutt kjølekjede.

Oppsummert

Rå melk

1 Rå melk, eller upasteurisert melk, må ikke forveksles med råmelk.

Kan bli endring

2 I Norge er det lovlig med tilfeldig salg av rå melk. Nå vil Jon Georg Dale gjøre salget lov i organisert form.

Risikofaktorer

3 For at det skal bli lov å selge upasteurisert melk i organisert form, trengs et godt regelverk som sikrer at melken er sikker å drikke.

Annonse

Det er gode helsemessige grunner til at mange land, inkludert Norge, har vært restriktive i å tillate salg av upasteurisert melk. Det betyr ikke at det derfor bør være et forbud mot organisert salg.

Men før det blir lov å selge upasteurisert melk i organisert format, må det etableres et godt regelverk. Det må sikre at melken behandles på en forsvarlig og hygienisk måte . Å drikke melk «rett fra tanken», der man i praksis bare henter melk fra melketanken og bærer over gårdstunet og inn i kjøleskapet, er også et helt annet juridisk ansvarsspørsmål enn å selge melk til forbrukere i et større omfang.

Sannsynligvis er ikke markedet for upasteurisert melk særlig stort. Likevel er det viktig at både kjøper og selger er godt opplyste om risikofaktorene ved å drikke slik melk. Når det likevel er etterspørsel etter upasteurisert melk, vil det nok være tryggere både for bøndene og melkekjøperne at det skjer innenfor et godt offentlig regelverk.

En av de store fordelene med norsk matproduksjon er at den i stor grad er sikker. Mange bakterier, som salmonella, finnes knapt i Norge. Det gjør at forbrukerne i stor grad stoler på at norsk mat er trygg. Slik må det fortsatt kunne være.

Neste artikkel

Dyp bekymring for unges psykiske helse under koronatiden