Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Demokratisk seier

Staten er frikjent for ulvejakt. Det er som ventet. Den nasjonale forvirringen om våre fellesskandinaviske ulver bør nå opphøre.

Oslo 20171220. Vant: Advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oslo tingrett kom til forventet konklusjon i rettssaken om vinterens ulvejakt. Norske myndigheter har lov til å skyte ulv i Norge når det ikke truer den fellesskandinaviske stammens overlevelse.

Mens retten har arbeidet med vinterens ulvejaktkvoter, har Rovdata sluppet tall som viser at det er flere ulv i norge nå enn i fjor på samme tid. Jakten har altså ikke vært stor nok til å forhindre at stammen vokser. Da kan tingretten vanskelig dømme staten for å ha truet stammen.

Jakten har ikke forhindret at stammen vokser. Da kan tingretten vanskelig dømme staten for å ha truet stammen.

Offisielt ynglet det 10,5 kull i Norge i 2017. To av dem ble tatt ut i vinterens jakt. Jaktuttaket vil neppe forhindre at vi også neste år vil ha flere enn de 4 til 6 årlige ynglingene som Stortinget har bestemt at vi skal ha.

Annonse

Retten finner at den nye bestemmelsen i Naturmangfoldloven, om hensyn til offentlige interesser, kan brukes i ulvesonen. Retten legger til grunn at ulv oppleves som en belastning, og at hensynet til forutsigbarhet, konfliktdemping og tillit til forvaltningen må kunne vektlegges i kvotesettingen.

I april kom WWFs internasjonale sjef til Norge for å skape blest om rettssaken. I samband med besøket ble ulven omtalt i samme åndedrag som løve og tiger. Men ulven er ikke truet av global utryddelse, slik løve og tiger er. Sammenblandingen bygger ikke på biologi, men behovet for medieoppmerksomhet.

Norge som rikt land bør klare å forvalte sameksistens mellom beitedyr og rovdyr, mener WWF-sjefen. Det er nettopp hva Norge har gjort. Målt i nasjonale tall er det godt med både sau og ulv i Norge. I ulveområdene har ulven hatt en mer positiv utvikling enn beitedyrene.

Men Norge er ikke bare rikt. Vi er også en utmarksbrukende nasjon. Vi har bosatt oss i, og brukt, naturen i hele Norge. Nasjoner med enorme villmarksområder kan langt lettere avsette areal for rovdyr.

Rovviltforliket i Norge er bredt - og tilsvarende skjørt. Dersom det skal holde i en virkelighet med overtallig og økende ulvestamme og press på utmarksressurser og distrikter, kan ikke ulvejakta minke. Den må øke videre. Jakt som ikke truer stammen, men letter trykket på forliket, bør være ønsket også politisk.

I Oslo tingrett fremkom det igjen at skandinaviske ulveforskere i Skandulv vurderer den skandinaviske ulven er levedyktig ved 300 ulv i Sverige og 40 i Norge, et nivå vi forlengst har passert. Ytterligere trenering av denne erkjennelsen vil bare bidra til fortsatt forvirring og nye søksmål mot en demokratisk vedtatt rovdyrpolitikk. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen bør snarest bruke forskernes konklusjon til å kvittere ut Stortingets bestilling av faglig gjennomgang av den særnorske ulven. Den lever og har det bra i en skandinavisk stamme.

Neste artikkel

Byrådet i Oslo vil forby ulvejakt