Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bur og markedsmakt

Forbrukerne spiser gjerne egg fra burhøns. Likevel skal de vekk. Produsentene bør ikke få regningen.

Før 2012 investerte norske eggprodusenter omlag to milliarder kroner i bedre dyrevelferd. Så mye kostet det å gå over fra gamle nettingbur og til nye miljøbur, med verpekasser, vaglepinner, klosliper og strøbad.

Nå veltes enda en kvart milliard i kostnader over på produsentene. Det skjer gjennom omlegging fra bur til frittgående høns.

I fjor fikk 87 eggprodusenter krav om å legge om til frittgående høner. Nye 40 Nortura-leverandører må legge om i år. Kostnaden er beregnet til to millioner kroner per produsent. Nortura må ifølge styreleder Trine Vaag innrette seg etter industriens krav og internasjonale trender.

Det er ikke lett å se at omleggingen skyldes noe forbrukerkrav. Langt over 50 prosent av norske egg kommer fra frittgående høner. Eggene fra miljøbur har like fullt et marked. Utfasingen av buregg skyldes ikke at buregg ikke lar seg selge.

I en dansk meningsmåling bestilt av Dyrebeskyttelsen sa 53 prosent ja at butikkene bør slutte å selge buregg. Mange av disse kjøpte likevel buregg, viser salgsstatistikken. Det er kjent psykologi at vi svarer mer politisk korrekt enn vi handler.

Omleggingen fra miljøinnredning til frittgående høns kan vanskelig begrunnes i dokumenterbar dyrehelse. Dødeligheten øker nemlig kraftig når produsentene slipper hønene fri.

Kjedene og foredlingsindustrien vil ha egg fra frittgående høns, selv om det altså ligger flere døde høns igjen etter frittgående egg. Rema 1000 sluttet å selge egg fra burhøns i 2012. I løpet av 2019 følger Norgesgruppen etter.

Oppsummert

Tiltak på tiltak

1Eggprodusentene investerte i bur for to milliarder. Nå rangeres også de ut.

Marked og velferd

2Burhøns lever lengre enn frittgående høns, og forbrukerne spiser gjerne bur-egg. Likevel skal de vekk.

Må ta regningen

3Når kjedene vil ha dyrere egg, må de finne seg i å betale for det.

Annonse

Forbrukersamvirket vil fortsette å selge egg fra høner i bur med miljøinnredning.

– All den tid det er en pågående diskusjon i fagmiljøet om hvorvidt høner i bur har det vel så bra som frittgående høner, ser vi ingen grunn til å forsere overgangen, sa kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til Stavanger Aftenblad. Det er en fornuftig tilnærming.

Eggprodusent Marianne Storhaug Strøm vil fortsatt drive med miljøbur. Hun mener omleggingen blir for dyr, og mener dyrevelferdseffektene av å legge om til frittgående produksjon er tvilsomme. Strøm mener kompensasjonen for stadig nye omleggingskrav er for dårlig, og at omleggingstakten må roes ned.

Styreleder Kolbjørn Frøseth i Norsk fjørfelag mener at prisen på egg må øke når bur erstattes av løsdrift.

Reaksjonene har mye for seg. Når kjedene går så aktivt inn for kostnadsdrivende tiltak som ikke hjemles verken i dyrevelferd eller etterspørsel, bør de ta regningen.

Neste artikkel

Samlet norsk næringsliv krever EU-unntak om holdbarhet på egg