Biostrategien er en skuffelse

Regjeringas bioøkonomistrategi har gode målsettinger, men virkemidlene tas ikke i bruk og det mangler penger. Det er uholdbart.

Etter å ha hørt løselig snakk om viktigheten av grønt skifte og bioøkonomi lenge, var også forventningene om tiltak, handling og konkret politikk, store. Ikke minst i de grønne næringene jord- og skogbruk, og i grønn industri – som treindustrien. Tirsdag denne uka la endelig landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram regjeringas bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter", på Borregaard fabrikker. Et velegnet sted.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet