Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Betimelig innskjerping fra Mattilsynet

Mattilsynets skjerpede linje overfor dyrehold og -transport er betimelig og nødvendig. Mange av kritikerne skyter over mål.

Mattilsynet har skjerpet tonen overfor dårlig dyrehold. Tilsynsaksjonen rettet mot svinehold generelt og svinehold i Rogaland spesielt, og bøtelegging av transportører som kjører syke dyr til slakteri, er ferske eksempler.

På lørdag viste Dagsrevyen en reportasje fra avslutningen av et dyrehold i Rogaland, etter flere dokumenterte tilfeller av åpenbar vanskjøtsel.

For pressede næringsdrivende kan oppmerksomhet fra Mattilsynet få berettiget autoritetsskepsis til å flyte over. Folk som opplever at de gjør så godt de kan, føler seg forfulgt av myndighetene. Og såret stolthet er en sterk drivkraft.

Reaksjonene mot Mattilsynet har kommet fra bønder, slakterier og organisasjoner. Ingen statlig myndighet kan være fritatt for kritikk. Men en del av kritikken skyter langt over mål.

Bonden argumenterer gjerne med at bilder av syke og lidende dyr ikke viser hele sannheten. Det kan være riktig, uten at det derimot er relevant for selve saken. Loven vurderer ikke helhet eller gode intensjoner. Loven vurderer dyrevelferd, og dyr er individer. Og når Mattilsynet dokumenterer lidende og døde dyr, er aktivitetsnekt et mulig virkemiddel.

Det er verdt å merke seg at tilsynet også får kritikk for å gripe inn for sent. Mange år gamle bilder av dyr som åpenbart lider burde ha gitt reaksjon mot dyreholderen for lenge siden, påpeker kritikerne i Dagsrevyen-saken. Rettssikkerhet tar tid.

Oppsummert

Sårede bønder

1 Mattilsynet øker trykket mot dyrehold og -transport. Næringen slår kontra.

Bommer

2 Tilsyn skal virke, og reaksjoner skal svi. En del av kritikken mot Mattilsynet skyter over mål.

Edelt mål

3 Målet er ikke bondeplageri, men at færre dyr lider. Midlertidig ubehag i næringen er prisen å betale.

Annonse

Transport av dyr til ny eier eller til slakteri er en stressende opplevelse for dyret. Derfor skal det være friskt. Dyrebilsjåfører blir nå bøtelagt for å frakte halte og syke dyr. Også for dette får Mattilsynet kritikk. Flinke dyrebilsjåfører kan bli avskiltet eller skremt ut av næringen, heter det.

Målet med bøter og straffereaksjoner er ikke å avskilte sjåfører. Målet er å endre uønsket praksis. Da kan ikke straffereaksjonene være sovende, eller så milde at de ikke svir.

Kritikerne hevder at det er bedre å frakte syke dyr til slakteriet, fordi mange bønder kvier seg for å ta livet av dyr. Det holder ikke. Den som holder dyr, skylder dyrene skikkelig behandling inn i livet, i livet og ut av livet. Eiers personlige ansvar for å gi dyr en sikker og smertefri død forsvinner ikke, selv om avlivingen i dag som oftest delegeres til et slakteri.

Svinebonde Sveinung Svebestad er tidligere styreleder i Nortura. Han mener Mattilsynets oppmerksomhet har justert holdningene hos produsentene til det bedre. I så fall er målet nådd.

Neste artikkel

Fårikålens dag