Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bærekraftig biodrivstoff viktig

Bærekraftig biodrivstoff er avgjørende for å kunne fase ut bruken av fossilt drivstoff. Det er kun oljeselskapene som tjener på ensidige skrekkframstillinger av biodrivstoff.

Forrige uke blusset debatten om biodrivstoff opp igjen. «Biodrivstoff er den nye ulven», skrev politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i en kommentar i Bergens Tidende. Sammenligningen er neppe nyttig.

«Der ulven har skapt overraskende store problemer for regjeringen de siste månedene, kan saker om biodrivstoff og andre kontroversielle klimatiltak være langt mer skadelige for et borgerlig samarbeid på sikt», skriver Gudbrandsen. Siden miljøvernministeren stoppet lisensjakta på ulv, var det alt annet enn overraskende at regjeringa fikk problemer.

Biodrivstoffmålet kan bli et problem for samarbeidet, sjøl om stortingsvalget i september nok blir det største problemet for det borgerlige samarbeidet på noen måneders sikt. Dersom de fire borgerlige partiene skulle vinne valget, kan biodrivstoff bli et problem. Det vil si: Kun dersom 20-prosentmålet ikke følges opp. Ikke fordi vedtaket er dårlig fundert eller fordi «å blande inn store mengder biodrivstoff i bensin og diesel vil trolig øke de globale klimagassutslippene», slik Gudbrandsen skriver. Her tar hun feil.

Regjeringas mål om at 20 prosent av alt drivstoff brukt av norske biler skal være biodrivstoff i 2020, blir et problem dersom det ikke følges opp med virkemidler. Dessuten må regjeringa konkretisere og oppklare. Et oppslag i Aftenposten forrige uke viser at det er nødvendig.

Oppsummert

Misvisende skrekkscenarioer

1 Forrige uke trakk Aftenposten og Bergens Tidende klimabetydningen av biodrivstoff i tvil.

Viktig for å redusere utslipp

2 Det må ikke herske noen tvil om at bærekraftig biodrivstoff er viktig for å kunne fase ut fossilt drivstoff og redusere klimautslippene.

Ikke grønt skifte uten krafttak

3 Regjeringas biodrivstoff-mål må følges opp med investeringer i bærekraftig biodrivstoff, for eksempel fra norsk skog.

Annonse

Onsdag «avslørte» Aftenposten: «Klimasatsingen gir milliardregning til bilistene og kan øke utslippene». Overskriften henspiller på biodrivstoff som innebærer både palmeolje som forårsaker avskoging av regnskogen, og planter som fortrenger matvare- og fôrproduksjon. Med andre ord: Ikke bærekraftig biodrivstoff. Det er unødvendig å lage slike skrekkvarianter, så lenge det finnes bærekraftig biomasse som kan utnyttes til drivstoff. Det er kun produsentene av fossilt drivstoff som tjener på Aftenpostens skrekk-framstilling.

Det finnes bærekraftig biodrivstoff, også kalt avansert biodrivstoff: Det kan tas mye biomasse ut av norske skoger, selvsagt, men det må utvikles økonomiske måter å gjøre det på. Vi har forskningsmiljøer som arbeider for å finne fram til gode løsninger. Tømmer som ikke kan brukes til bygg kan for eksempel gå til drivstoff. Om en mener noe med «grønt skifte» og overgang til bioøkonomi, bør også tømmereksporten brukes til biodrivstoff. Matavfall og husdyrgjødsel kan også brukes til bærekraftig biodrivstoff. For eksempel.

Bærekraftig biodrivstoff er viktig for å fase ut fossilt brennstoff raskest mulig. Med 20-prosentmålet kan det utvikles et marked. Regjeringa må investere penger i utviklingen av bærekraftig biodrivstoff til dette markedet.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet