Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avisa skal fram!

Så ble det endelig klart: Posten skal gå med posten - iallfall avisa - alle hverdager, et par år til.

Gjennom kampanjen «Avisa skal fram» jobbet Klassekampen, Nationen, Vårt Land, Dagen og Landslaget for lokalaviser for fortsatt avisombæring i hele landet. I mai overleverte Klassekampen-redaktør Mari Skurdal (til høyre), Vårt Land-redaktør Bjørn K. Bore og Nationen-redaktør Irene Halvorsen nær 14.000 underskrifter til statsråd Jon Georg Dale. Foto: Siri Juell Rasmussen
Gjennom kampanjen «Avisa skal fram» jobbet Klassekampen, Nationen, Vårt Land, Dagen og Landslaget for lokalaviser for fortsatt avisombæring i hele landet. I mai overleverte Klassekampen-redaktør Mari Skurdal (til høyre), Vårt Land-redaktør Bjørn K. Bore og Nationen-redaktør Irene Halvorsen nær 14.000 underskrifter til statsråd Jon Georg Dale. Foto: Siri Juell Rasmussen

10. april 2019 kom regjeringens forslag til ny postlov. Med forslaget ville regjeringen kutte i postombæringen. Nå skulle det bli post- og avislevering to til tre dager i uka, på ulike dager, annenhver uke.

Forslaget kom fordi vi ikke skriver brev til hverandre lenger. Annen kommunikasjon skjer i økende grad digitalt. I den oppdelte selskapsøkonomiens tidsalder er Bring og Posten helt ulike ting. Veksten i pakkeforsendelser, som gir kraftig vekst hos Bring, kunne ikke opprettholde distribusjonen av post og aviser, gjennom Posten.

Annonse

Post og brev er én ting. Aviser er noe annet. Regjeringens opprinnelige forslag til ny postlov ville skape uakseptable skiller mellom by og land i tilgangen på nyheter. 15 prosent av landets papiravislesere - opp mot en halv million mediebrukere - ville miste papiravisa som kilde til nyheter og samfunnsinformasjon. For selv om vi leser stadig mer journalistisk innhold på mobil, er det fortsatt mange som sverger til papiravisa.

Små aviser ble hardere rammet enn store aviser av forslaget, og distriktene ble rammet hardere enn byene. Forslaget rammet eldre hardere enn yngre, fordi eldre er overrepresentert blant papirlesere.

Derfor er vi svært glade for mandagens mediepolitiske nyhet: Posten har vunnet anbudet om avisdistribusjon over hele landet. Posten skal dermed gå med aviser alle hverdager. Lørdagsavisene skal distribueres av et nytt selskap, Aktiv Norgesdistribusjon AS. Dette et selskap dannet i fellesskap av de store mediehusene Amedia, Schibsted og Polaris.

Distribusjon er mer enn «bare» distribusjon. Samarbeidet mellom store medieaktører viser at distribusjon er strategisk og kritisk viktig for bransjen. Gode distribusjonslinjer sikrer ytringsfrihet og er en forutsetning for Grunnlovens §100 som slår fast at staten skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Vi vil derfor legge til: Digital distribusjon må også sikres alle.

Vi har et rikt mangfold av medier i Norge. Lokal- og regionavisene og meningsbærende aviser som Nationen, Vårt Land, Klassekampen og Dagen, er med på å holde Norge sammen. Gjennom kampanjen Avisa skal fram har vi kjempet for forståelse for at mediemangfoldet bidrar til at ulike folk i ulike deler av landet hører hverandre og forstår hverandres ulike syn og behov.

Mange synes det blir i overkant mye dårlige nyheter. Men et mangfold av medier gjør samfunnet rikere. Dårlige nyheter er tross alt bedre enn ingen nyheter.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Et grunnlag for mer kraft