Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arnstads farbare vei

Den mulige rovdyrinnstrammingen går gjennom rovviltforliket, ikke utenom.

To representantforslag fra Senterpartiet tar sikte på å styre regjeringens rovdyrpolitikk i retning av mer avskyting.

For det første skal prøveordningen med tiltak som kunstig lys og elektronisk overvåkning av jervefelle gjøres permanent. De som drifter ordningen, forteller at den gir lettere og mer effektivt uttak av dyr, i en jervebestand som ifølge Stortinget altså skal reduseres fra 51 til 39 årlige ynglinger.

Det andre forslaget er å stoppe utvidelsen av yngleområdet for bjørn i Midt-Norge, som forvaltningen har bedt den regionale rovviltnemnda vurdere.

Flere bjørner har gjort stor skade i Meråker. Klima- og miljømyndighetenes svar er å avslå fellingssøknader og foreslå å gjøre Meråker og andre tunge beitekommuner i det gamle Nord-Trøndelag til prioritert bjørneområde. Hensikten skal være å øke bestanden, etter Stortingets ønske.

Men Stortinget ønsker ikke løsningen til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Stortingets rovviltforlik sier eksplisitt at økningen skal komme innenfor dagens prioriterte bjørneområder.

Annonse

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener forslagene gir statsminister Erna Solberg (H) mulighet til å vise at hun tar ordføreropprøret de siste ukene på alvor. Det er helt riktig.

Felllingskvoter på ulv i og utenfor ulvesonen kan problematiseres med lovverk og internasjonale konvensjoner. Forslagene Arnstad fronter er på den edruelige siden, og opererer godt innenfor rovviltforliket og dagens lovverk.

Landet trenger en mer effektiv og realitetsorientert rovviltpolitikk, basert på at rovdyr er internasjonalt levedyktige og stabile stammer, og at de distrikter, utmarksnæringer og beitebruk vi fortsatt har, er i tilbakegang truet både nasjonalt og internasjonalt.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum snakker gjerne om rovviltforlikets mangler, og om gjeninnført ulv med russiske gener som ikke har en plass i Norge. Det kan det være mye i. Men politikk er det muliges kunst. Gitt dagens politiske landskap er det ikke mulig å skape aksept for de primærstandpunktene Sp har.

Da er det ganske annerledes med forslagene som nå kommer fra Sp. Både Frp og Ap har signalisert støtte til grepene Arnstad foreslår.

Vi nærer ingen illusjoner om at Venstre har noe ønske om å bidra for å redusere rovviltstammene ned til nasjonalforsamlingens bestandsmål. For et Høyre som orienterer seg mot Sp, iallfall i distriktene, er tiden derimot overmoden for å respektere Stortingets bestandsmål.

Oppsummert

Konkrete forslag

1 Stimuler jervejakta. Ikke utvid bjørneområdene. Senterpartiets ferske forslag er edruelige.

Mulig å nå

2 Rovviltforliket er ikke perfekt. Men det er det vi har, og det åpner for færre rovdyr.

Høyres løsning

3 Veien til Sps hjerte går gjennom distriktsvennlige rovdyrgrep. Høyre bør følge opp invitten.

Neste artikkel

Nytt alvor, nytt klima