Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aps brede asylforlik

Arbeiderpartiets nye flyktningepolitikk gjenkjennes i H og Frp. Nyorienteringen skaper et bredt flertall på Stortinget.

Ikke ubegrenset: Flyktninger (her fra Lesvos, Hellas) skal hjelpes nær hjemlandet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har presentert ny innvandringspolitikk. Utvalget understreker at Norges grense som utgangspunkt er stengt, ikke åpen. Det legger til grunn at folks vilje til å hjelpe henger sammen med med integrering, og at pengene må settes inn der de hjelper flest mulig.

Utvalget, som ledes av Masud Gharahkhani, er enstemmig i sin innstilling til landsmøtet. Det er dermed stor sannsynlighet for at forslaget går gjennom.

Enstemmig blir det neppe. I et bredt sosialdemokratisk parti som Ap går det skillelinjer gjennom partiet, så også her. Gharahkhani oppsummerer situasjonen godt når han i Politisk Kvarter peker på at vanlige folk liker en human flyktninge- og asylpolitikk, men også at den er forutsigbar og kontrollert.

Da Gharahkhani ble innvandringspolitisk talsperson sist vinter, reagerte store lokallag mot hans utspill om begrensning og om fotlenke på asylsøkere med avslått søknad. Men partileder Jonas Gahr Støre avviste bekymringen.

Når Ap legger seg såpass nært opp til regjeringens og Frps linje, med utenlandsleire, tak på innvandring og kostnadsbetraktninger, er det selvsagt også for å fiske velgere fra høyresiden, særlig fra Frp. Mange Frp-velgere kan komme til å like en Ap-stemmeseddel som lover stram innvandringspolitikk kombinert med raus og trygg offentlig velferd.

Annonse

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, gjenkjenner Frp-politikken i Aps forslag, som han kaller "bra takter". Kritikken mot forslaget kommer først og fremst fra Aps tidligere regjeringspartner SV.

"Det er usolidarisk å kutte bistandsbudsjettet. Norge har råd til å beholde bistanden og å hjelpe noen flere flyktninger enn i dag", sier SVs Karin Andersen. Også KrF advarer mot å ta fra bistand og bruke på flyktninger.

Aps nyorientering betyr at de tre største partiene på Stortinget nå sier de vil tallfeste hvor stor innvandringen til Norge skal være, og at solidaritet må tilmåles kostnadseffektivt og innenfor budsjettrammer. Så gjenstår det å se hvordan Ap tallfester det partiet har sagt det skal tallfeste.

Uaktet hva man mener om en slik innvandringspolitikk, er det mulig å ønske et bredt politisk forlik på området velkommen som et gode. Den polarisering vi ser i vårt naboland Sverige, der noen politikere snakker om å "slipe knivene" mens andre snakker om å "åpne sine hjerter" er ikke noe å trakte etter.

Oppsummert

Nye takter

1 Aps solidaritet skal begrenses. Partiets nye innvandrings- og asylpolitikk blir strengere.

Sikter til høyre

2 Hjelp i nærområdene, og flytting av penger mellom bistand og innvandring, finner støtte i H og Frp.

Demper polarisering

3 Aps linje finner støtte hos 7 av 10 stortingsrepresentanter.

Neste artikkel

Et daglig skolemåltid