Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Akuttkirurgi er et politisk ansvar

I Odda kan befolkningen puste lettet ut. Arbeiderpartiet går mot nedleggelse av akuttkirurgien.

1. mai kom meldingen om at Arbeiderpartiet går mot nedlegging av akuttkirurgien ved Odda Sjukehus i Hordaland. Det er en gladmelding til lokalbefolkningen i Hardanger, som lenge har kjempet for å beholde dette tilbudet ved sykehuset.

Striden om akuttkirurgien har rast ved i flere lokalsamfunn, etter at det i 2015 ble klart at tilbudet skulle vurderes ved fem av de mindre sykehusene. Striden har stått om sykehusene kan ivareta gode akuttkirurgiske tilbud i en tid der kirurgien blir mer og mer spesialisert. Mot et ønske om sentralisering på grunn av mer eller mindre godt begrunnede kvalitetskrav har behovet for lokal beredskap og sikkerhet for befolkningen stått.

For Odda sjukehus sin del innstilte Helse Fonna og Helse Vest på nedleggelse av akuttkirurgien. 23. april ble det klart at helseminister Bent Høie ikke kom til å endre vedtakene fra det lokale og det regionale helseforetaket. Sp, SV, Venstre og KrF har gått mot nedleggelse av akuttkirurgien i Odda, og Arbeiderpartiet sikrer nå flertall for at tilbudet består.

Det er bra at Arbeiderpartiet, som har tradisjon for å være lojale til vedtakene fra helseforetakene, i denne saken bestemmer seg for å støtte de andre partiene på Stortinget. Ap har gjentatte ganger vist til at det ikke kan være Stortingets oppgave å bestemme hvilke avdelinger man skal ha ved norske sykehus. Men behovet for å vurdere behovet for akutt hjelp, kirurgisk kompetanse, geografi, værforhold og fare for liv og helse må trumfe et partis noe byråkratiske holdning til hvordan virkeligheten forholder seg for folk rundt om i landet.

Oppsummert

Lokal kamp

1 I flere lokalsamfunn har kampen for den akuttkirurgiske beredskapen ved sykehusene vært lang og hard.

Ap snudde

2 1. mai ble det klart at Ap snur, og sikrer flertall på Stortinget for å bevare akuttkirurgien ved sykehuset i Odda.

Politisk ansvar

3 Ap bør ikke gjøre Odda-vedtaket til et ekstraordinært vedtak. Det handler om beredskap og sikkerhet i norske lokalsamfunn.

Annonse

I denne omgang handlet det om akuttkirurgien ved noen få sykehus. Ingenting tyder på at akuttkirurgien for all fremtid er vernet ved små og mellomstore sykehus. Skal det akuttkirurgiske tilbudet ved de mindre sykehusene kunne eksistere også i fremtiden, er det av avgjørende betydning at man fremdeles utdanner kirurger i generell kirurgi.

Sikkerhet og beredskap er et politisk ansvar, og hvilke rammer man legger for det er også en politisk avgjørelse. Sentralisering av ambulansetjenester, politiberedskap og akuttkirurgi svekker den totale beredskapen i Norge, og for lokalsamfunn spesielt.

Derfor er akuttkirurgisk beredskap en prinsipiell sak. Det handler om å sikre at også distriktsbefolkningen har tilgang på akutt hjelp innenfor visse tidsrammer. Det er derfor Arbeiderpartiet, selv om partiet skal ha skryt for å berge akuttkirurgien i Odda, tar feil når de avviser å gå inn i andre enkeltsaker.

Neste artikkel

Sier nei til salg av øl på bensinstasjon