Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ærlig om elefanten

Arbeiderpartiet skal spisse arbeidslivs­politikken. Det kan ikke partiet gjøre uten å snakke om elefanten i rommet: EØS-avtalen.

Arbeiderpartiet gjorde et elendig stortingsvalg, til tross for at partiet i fire år var det viktigste opposisjonspartiet til etterkrigstidens blåeste regjering.

Det svake valgresultatet førte naturlig nok til en selvransakende prosess i Ap. Det bør være klart at problemene stikker dypere enn «feil valgkampstrategi» og «dårlig kommunikasjon med velgerne», som raskt etablerte seg som hovedforklaringer på miseren. Etter hvert har flere i partiet tatt et oppgjør med denne forklaringen. Blant annet har Ap-nestor Martin Kolberg pekt på et åpenbart behov for å utvikle ny politikk for partiet.

Denne erkjennelsen ser ut til å feste seg i partiapparatet. Det skal settes ned utvalg for å utvikle politikk innenfor arbeid, innvandring og distrikt.

Stortingsrepresentant Arild Grande har blitt satt til å lede utvalget som skal arbeide med partiets arbeidslivspolitikk. Utvalget får en svært viktig rolle. Valgundersøkelser viser at Arbeiderpartiet mistet eierskapet til arbeidslivspolitikken, et politikkområde som har vært selve paradegrenen for Ap. Partiet tåler ikke å miste troverdighet og styrke på dette området.

Partiet kan ikke gå inn i denne debatten uten å snakke om hvordan EØS-avtalen undergraver norske arbeidsfolks faglige rettigheter, eller hvordan avtalen systematisk svekker nasjonal kontroll over arbeidslivet. Dette er problemstillinger Ap i altfor liten grad har våget å konfrontere. Som et av de ledende ja-partiene har Ap hatt berøringsangst overfor de helt åpenbare problematiske sidene ved vår tilknytningsform til EU. EØS-avtalen har vært en «no-go»-sone for eliten i Ap.

Oppsummert

Nytt utvalg

1 Arbeiderpartiet setter ned et utvalg som skal spisse partiets arbeidslivspolitikk.

Nødvendig

2 Det er helt avgjørende for Ap å utvikle ny politikk, etter å ha mistet eierskapet til dette politikkområdet.

EØS-avtalen

3 Ap kan ikke skjerpe arbeidslivspolitikken uten å ta et oppgjør med partiets servile holdning til EU og EØS.

Annonse

Det er derfor oppløftende at Arild Grande løfter fram EØS som et sentralt diskusjonspunkt for det nye utvalget. Handlingsrommet i internasjonale avtaler, også EØS-avtalen, må utfordres, varsler han overfor Klassekampen.

Det er også i tråd med signalene partileder Jonas Gahr Støre ga, da han talte til LO-kongressen i vår, da han varslet en tøffere linje overfor EØS. Formålet med talen var å dempe den stadig voksende EØS-motstanden i fagbevegelsen, men vi må uansett forutsette at Støre mente alvor med det han sa på kongressen.

Dersom arbeidslivsutvalget følger opp med skarpere analyser om hvilke reelle utfordringer som følger med EØS-avtalen, samt kommer med forslag om hvordan norske arbeidsfolks interesser skal ivaretas på en bedre måte, kan Ap ha kommet et godt stykke på vei med å gjenreise tilliten.

Men først av alt må Arbeiderpartiet ta et oppgjør med den servile holdningen til EU og EØS.

Neste artikkel

Massivt nei til brexit-avtalen