Pollestad har bedt Mattilsynet om å vurdere en styrket handlingsplan mot villsvin og nye forslag til hvordan redusere villsvinbestanden i Norge, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Fredag møtte han med Norges Bondelag, Norsvin, Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund om svinepest-saken.

– Alle er enige i at villsvinbestanden må ned, og man vil bygge videre på arbeidet som er gjort, men disse tiltakene må intensiveres og styrkes. Det må også vurderes nye tiltak, sier statsråden.

Bakgrunnen er utbruddet av svinepest i Sverige. Det er en alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og tamgriser, men ikke mennesker eller andre dyr.

Økt utbredelse av villsvin til Norge utgjør en stor trussel med tanke på at afrikansk svinepest kan komme til landet, ifølge departementet.

(©NTB)