Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tøff tid for valgkomiteene i landbruksorganisasjoner

Det er høysesong for oppstart av valgkomitéenes arbeid og de store spørsmål er hvem skal ut og hvem kan innstilles. Mange hensyn skal ivaretas.

«Vi som driver med kursvirksomhet overfor tillitsvalgte opplever at krav stilles til oss om at kursdagene skal være innholdsrike, lærerike og at det skal være nettverk å bygge,» skriver Astri Liland i landbruksbloggen. Foto: John Trygve Tollefsen

Organisasjonene krever aktive verdiskapende styrer. Styrene skal nå ha en kompetanse innen alt fra industridrift, marked, økonomi til poltikk og internasjonale forhold. Lærearenaene er få og bøndene blir færre. Men heldigvis ser vi at unge bønder er bevisste på sine valg. Mange har en yrkeserfaring fra andre jobber eller opphold i andre land og bransjer.

Vi som driver med kursvirksomhet overfor tillitsvalgte opplever at krav stilles til oss om at kursdagene skal være innholdsrike, lærerike og at det skal være nettverk å bygge. Vi må følge godt med hva som etterspørres og evne å endre både kursgjennomføring, bruk av digitale medier og gi nye foredrag. Heldigvis er også vårt nettverk stort og mange som vil bidra.

Bønder i dag trenger ikke så mange steder å drøse eller slå av en prat for å få et sosialt liv. Bønder i dag ytrer seg fritt på sosiale medier, søker råd i nettmiljøer og opprettholder kontakt med meningsfeller når det måtte passe inn i gårdsdrift.

Vi har fortsatt få kvinnelige bønder og det er rift om å få dem med i tillitsverv. Unge kvinner tenker ikke likt som menn så det er snakk om «what’s in it for me». De har ikke ønske om å reise avgårde fra jobb og familie for å ha noen å drikke kaffe med, det kan de gjøre i nærmiljøet. Skal de bruke tid på å bygge organisasjoner videre må de oppleve at det er akkurat det de gjør.

Bønder i dag trenger ikke så mange steder å drøse eller slå av en prat for å få et sosialt liv. Bønder i dag ytrer seg fritt på sosiale medier, søker råd i nettmiljøer og opprettholder kontakt med meningsfeller når det måtte passe inn i gårdsdrift.

Annonse

Får de en henvendelse fra en valgkomité så er tidsbruk et av de viktige tema som vi må ha et besvisst forhold til.

Det er kanskje tid for å se på hvordan organisasjonsarbeidet fungerer. Vi må ikke la gamle strukturer bli et hinder for at unge mennesker engasjerer seg i landbrukets organisasjoner. Vi må våge å ta en diskusjon rundt effektiv og verdiskapende bruk av tiden vi bruker sammen. Vi erfarer at gode nettverk mellom forskjellige mennesker kan gi en styrke når utfordringene fra omverden møter oss.

Neste artikkel

Bondelaget mener spredt bosetting er viktig for matsikkerheten