Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva er galt med industrilandbruk?

Skal vi møte det grønne skiftet med bruk av ny og innovativ teknologi, er det viktig å utfordre en del etablerte myter og ordbruk, slik som industrilandbruk.

Bønder må få lov til å tenke industri, mener Jørgen Kongsro. Her fra gården til Magnus Johnsen, som driver med slaktegris på Revetal i Vestfold. Foto: Vidar Sandnes

Begrepet industrilandbruk er ofte forbundet med størrelse på bruket og knyttet til struktur. Ordet har ofte en negativ klang, og forbindes med skitne, støvete og store fabrikkgårder.

Motsetningen synes å være små familiebruk langt ut på landet.

I Store norske leksikon leser jeg:«Industri er generell betegnelse for næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoff eller råvarer. Begrepet brukes oftest om fabrikkmessig fremstilling av varer.».

Når vi tenker fabrikk, tenker vi store haller som det produseres mye varer på kort tid. Men det finnes også små fabrikker, der det finnes mye plass og hastigheten er lavere. Famile-eid kan de også være. Sistnevnte kjennetegner ofte spesialiserte høyteknologiske bedrifter.

Hva er det med industrilandbruk som gir negative assosiasjoner. Kanskje vi tenker for gammeldags når det gjelder industri; vi tenker røyk, skitt og giftig avfall. Min assosiasjon til industri er effektiv og bærekraftig produksjon, systematikk, innovasjon og fornuftig bruk av teknologi.

Annonse

Så skal jeg ikke lukke øynene for at vi også har skitten industri med store utfordringer når det gjelder de nevnte assosiasjoner. Men ordet industri bør være noe positivt; å produsere noe. Det engelske ordet «industrious» sier noe om å være hardt arbeidende, energisk og vie seg til noe. Er det noen som kjenner seg igjen her?

Hvis det er store gårder med høy dyretetthet, smittepress, dårlig dyrevelferd, svak drift og lite bærekraftig produksjon som vi ikke ønsker, hva tenker vi da om annen industri. Hva med den lille industribedriften i Horten som har spesialisert seg på små komponenter til biler? Eller det lille medisinske firmaet som produserer kontrastvæske til sykehus.

Skal vi møte det grønne skiftet med bruk av ny og innovativ teknologi, er det viktig å utfordre en del etablerte myter og ordbruk, slik som industrilandbruk. Hva betyr det egentlig? Ja, vi ønsker å bevare struktur basert på små familie-eide bruk, men det må være lov å tenke industri selv om man er små. Spesielt for en høyteknologisk, hardt arbeidende og energisk liten familie-eid gård.

Neste artikkel

Dette mener norske bønder om EAT-rapporten