WTO-tak lagar trøbbel for prisvekst og kompensasjon

Pris- og støtteordningane jordbruket krev er i strid med WTO-reglar, ifølgje staten. Analytikar trur WTO-avtalen kan måtte reforhandlast.

WTO-tak: Taket på prisstøtte er i ferd med å bli overskride, ifølgje staten. Det kan føre til at partane i jordbruksoppgjeret anten må dempe prisveksten på mjølk eller korn, fjerne målprisen eller kompensere for høge gjødselprisar på andre måtar enn direkte på pris. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
WTO-tak: Taket på prisstøtte er i ferd med å bli overskride, ifølgje staten. Det kan føre til at partane i jordbruksoppgjeret anten må dempe prisveksten på mjølk eller korn, fjerne målprisen eller kompensere for høge gjødselprisar på andre måtar enn direkte på pris. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Slik blir mjølkekvotane for neste år justert ned