Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vurderer å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus.

̶  Å anke tingrettens kjennelse er også et alternativ jeg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding fredag. Foto: Siri Juell Rasmussen
̶ Å anke tingrettens kjennelse er også et alternativ jeg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding fredag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ble stanset tirsdag av Oslo tingrett. Klima- og miljødepartementet vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Før dette eventuelt gjøres, ber de om synspunkter fra dem som klaget på vedtaket, skriver Kilma- og miljødepartementet i en pressemelding fredag.

Helgesen sier i pressemeldingen at han nå vurderer å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revirer i Akershus og Hedmark, som skal rette opp de forholdene som tingretten har påpekt i det opprinnelige vedtaket.

– Før vedtak eventuelt fattes, tilsier imidlertid god forvaltningsskikk at jeg må innhente oppdaterte synspunkter fra de ulike organisasjonene som klaget i forrige runde, sier Helgesen.

Les også: Småbrukerlaget om ulvejaktstans: – Det kan ikke være sant!

Bakgrunnen for for at WWF tidligere denne måneden gikk til søksmål mot staten var at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus denne høsten og vinteren.

WWF sitt krav var at lisensfellingen stanses inntil saken er endelig behandlet i domstolen.

Tirsdag denne uka fikk WWF medhold i Oslo tingrett. Klima- og miljødepartementet gikk samme dag ut og stanset lisensfellingen av ulv i det aktuelle området.

"Sannsynligheten er imidlertid stor for at en ankeprosess vil gjøre at det tar lengre tid før lisensfellingen eventuelt kan starte opp igjen enn om vi endrer vedtaket"

Vidar Helgesen, klima- og miljøminister
Annonse

Les også: Norges Skogeierforbund håper staten velger å anke

Flere organisasjoner har uttrykt misnøye over forføyning, og ønsket at staten skal anke kjennelsen.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Departementet ber nå om synspunkter fra dem som klaget på departementets opprinnelige vedtak av 25. september 2017.

– Å anke tingrettens kjennelse er også et alternativ jeg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten. Sannsynligheten er imidlertid stor for at en ankeprosess vil gjøre at det tar lengre tid før lisensfellingen eventuelt kan starte opp igjen enn om vi endrer vedtaket, sier Helgesen i pressemeldingen.

Les også: Norskog: - Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett

Neste artikkel

Kan de endre tysk landbruk?