Vurderer å pålegge bønder å selje meir av mjølkekvoten til staten

Ingen alternativ er skrinlagt, ifølgje leiaren i Småbrukarlaget, som trekker fram pålegg om større kvotesal til staten som ei mogleg løysing på kvoteproblemet.

Kvotesal: Partane i jordbruksoppgjeret, her ved Kjersti Hoff (t.h.) i Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i Bondelaget, skal til hausten diskutere nye reglar for kjøp og sal av mjølkekvotar. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kvotesal: Partane i jordbruksoppgjeret, her ved Kjersti Hoff (t.h.) i Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i Bondelaget, skal til hausten diskutere nye reglar for kjøp og sal av mjølkekvotar. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Rekordstort fall i bondeinntekta etter tørken