Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil samle ulvesone-ordførere til felles framstøt for erstatningsordning

Alle ordførerne i ulvesonen har fått tilsendt et brev fra kollega Kari Heggelund i Åsnes. Hun vil fjerne all tvil om bruk av ulvepenger.

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Jeg ser det som veldig viktig at kommunene i ulvesonen gjør et felles framstøt i et felles brev der vi gjør det klart overfor Stortinget at vedtaket om en kompensasjonsordning ikke er oppfylt. Vi må forlange at arbeidet med dette blir satt i gang omgående, sier Senterpartiordføreren Heggelund til Østlendingen.

Våler og Åsnes, som har felles landbrukskontor, sendte i vår også et brev til Klima- og miljødepartementet. De har ønsket en avklaring om innholdet i «Tilskudd til kommuner med ulverevir».

De mener at denne ordningen skal bidra til konfliktdemping, men at det ikke fungerer som en erstatningsordning for tapte rettigheter som følge av etablert ulverevir.

– Det er viktig at de som taper penger på ulveproblemene må få dekket sine tap. Og det må de få gjennom en erstatningsordning, sier ordfører Kari Heggelund.

Kommunen fikk svar i mai. Der skriver departementet at siden de ikke har fått noen bemerkninger fra Stortinget anser de vedtakene som oppfylt.

Annonse

– Vesentlig høyere beløp

Fra 2017 ble det satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak i kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ulverevir.

– Disse årlige tapene som rettighetshaverne påføres vil beløpe seg til vesentlig høyere beløp enn de 20 millioner kroner som kommunene deler gjennom tilskuddsordningen, sier Heggelund.

Våler og Åsnes har ikke brukt de tildelte midlene til å erstatt tapte rettigheter.

– Det er nødvendig å få en avklaring som fjerner all tvil og sammenblanding rundt dette. Det er ikke tvil om at det er nødvendig å ha de konfliktdempende midlene. Men det må skilles mellom utredning av tap av rettigheter innenfor ulvesonen og de konfliktdempende midlene til kommuner innenfor ulvesonen, sier Heggelund.

Neste artikkel

38 kilos hannulv felt i Løten