Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil samle inn erfaringer om utmarksbeite fra 5000 storfebønder

Høgskolen i Innlandet setter i gang nytt forskningsprosjekt.

Tyr forventer at prosjektet gir kjøttfeprodusentene nyttige råd for beiting i utmark. Foto: Lars Bilit Hagen
Tyr forventer at prosjektet gir kjøttfeprodusentene nyttige råd for beiting i utmark. Foto: Lars Bilit Hagen

500 storfebønder i Viken, Innlandet og Trøndelag vil av høgskolen få et spørreskjema i forbindelse med forskningsprosjektet «Beiting i rovdyrskogen».

– Hvert bidrag inn i erfarings- og kunnskapsbanken rundt storfe i utmark teller. Mer kunnskap gjør at storfebønder kan forbedre driften, og landbruksforvaltningen får et bedre grunnlag til veiledning, sier leder av prosjektet, førsteamanuensis Cecilie Dyngeland i en pressemelding.

Annonse

Innlandet Bondelag, Statsforvalteren i Innlandet og Tyr har vært med på å utarbeide spørreundersøkelsen.

Prosjektet skal blant annet se på hvordan storfe på utmarksbeite kan bidra til matproduksjon, artsmangfold, skogrydding og dyrevelferd.

– Prosjektet skal gi kunnskap som også vi i Bondelaget kan bruke i vårt arbeid for å fremme tiltak som legger til rette for fortsatt utmarksbeite, sier leder av Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Neste artikkel

Studentleder på Ås frykter betaling for internasjonale studenter