Vil møte regjeringa

Bondeorganisasjonane meiner varsel om beitenekt må handsamast politisk, 
og har bede departementa om eit møte.

Store tap: Jerven har dei siste åra ført til så store tap at Mattilsynet åtvarar om beitenekt. Ole Hareland er ein av bøndene som fryktar for livsgrunnlaget sitt.

– Vi ønskjer å diskutere betydninga av eit slikt vedtak for beitenæringa. I tillegg vil vi å få bekrefta at det skal vere beite der det er regulert til beiteprioriterte område, og sette fokus på korleis vi skal halde jervebestanden på det nivået som er vedteke, seier Merete Furuberg, leiar for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som saman med Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag har bede om møte med Klima- og miljødepartementet.

Vil handtere saka politisk

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997