Vil forby nydyrking av myr utan å vite kutteffekten

Effekten av å forby nydyrking av djup myr kan tilsvare utsleppa til ned mot 1150 bilar i året. I fjor auka bilparken med over 54.000 bilar.

Nydyrking: Eit forbod mot nydyrking av djup myr kan gi ein klimaeffekt som tilsvarar mellom 1150 og 13.000 færre bilar viser tal frå Nibio, men det er ikkje tatt omsyn til at nye dyrkingsmetodar kan halvere utsleppa frå myrdyrking. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Arrangørene av Femundløpet frykter vindkraftplaner