Vi har langt mindre matjord enn offisielle tal viser

Landets reelle jordbruksareal er betydeleg mindre enn offisielle tal viser. Totaltal tar med verna og nedbygd jord, friareal og for lengst fråflytta bruk. Delar av nedbygginga blir ikkje fanga opp.

Byjord: I AR5-kartet (til venstre) er denne plenen på Mariero midt i Stavanger oppført som 2,3 dekar fulldyrka jord. I det tettbygde nabolaget er det til saman 7,8 dekar fulldyrka jord (farga oransje) og 2,9 dekar innmarksbeite (farga gult). Fleire tomter blei skilt ut og hus bygd for 50 år sidan. Fotomontasje: Käthe Friess. Foto: Nibio / Google
Byjord: I AR5-kartet (til venstre) er denne plenen på Mariero midt i Stavanger oppført som 2,3 dekar fulldyrka jord. I det tettbygde nabolaget er det til saman 7,8 dekar fulldyrka jord (farga oransje) og 2,9 dekar innmarksbeite (farga gult). Fleire tomter blei skilt ut og hus bygd for 50 år sidan. Fotomontasje: Käthe Friess. Foto: Nibio / Google
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Her er tala som viser sprik mellom by og land i valet